---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Gripp-Heel

produkt dostępny bez recepty, tabletki, Heel

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Gripp-Heel dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Gripp-Heel:
Dokument z 2024-03-18
PDF
dokument PDF dla Gripp-Heel

Podgląd dokumentu PDF Gripp-Heel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-18

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gripp-Heel tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gripp-Heel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gripp-Heel

3. Jak przyjmować lek Gripp-Heel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Gripp-Heel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gripp-Heel i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Gripp-Heel jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gripp-Heel

Kiedy nie przyjmować leku Gripp-Heel

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku przedłużania się objawów infekcji, duszności, pojawienia się ropnej wydzieliny z dróg oddechowych, gorączki lub bólu podczas oddychania, konieczna jest konsultacja lekarska.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

2 - Gripp-Heel a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Gripp-Heel z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Gripp-Heel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Gripp-Heel zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Gripp-Heel

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zwykle po 1 tabletce 3-5 razy na dobę.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gripp-Heel

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Gripp-Heel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Gripp-Heel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 -

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gripp-Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W pojedynczych przypadkach odnotowano przemijające reakcje skórne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, faks: +48 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gripp-Heel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gripp-Heel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku są: 120mg Aconitum napellus D4 60mg Bryonia D4 60mg Lachesis mutus D12 30mg Eupatorium perfoliatum D3 30mg Phosphorus D5

Pozostałe składniki: stearynian magnezu , laktoza.

Jak wygląda lek Gripp-Heel i co zawiera opakowanie Gripp-Heel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 250 tabletek.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

4 -

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa tel.: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: logo -Heel

Kod opakowania

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gripp-Heel tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gripp-Heel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gripp-Heel

3. Jak przyjmować lek Gripp-Heel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Gripp-Heel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gripp-Heel i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Gripp-Heel jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gripp-Heel

Kiedy nie przyjmować leku Gripp-Heel

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku przedłużania się objawów infekcji, duszności, pojawienia się ropnej wydzieliny z dróg oddechowych, gorączki lub bólu podczas oddychania, konieczna jest konsultacja lekarska.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

2 - Gripp-Heel a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Gripp-Heel z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Gripp-Heel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Gripp-Heel zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Gripp-Heel

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zwykle po 1 tabletce 3-5 razy na dobę.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gripp-Heel

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Gripp-Heel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Gripp-Heel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 -

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gripp-Heel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W pojedynczych przypadkach odnotowano przemijające reakcje skórne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, faks: +48 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gripp-Heel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gripp-Heel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku są: 120mg Aconitum napellus D4 60mg Bryonia D4 60mg Lachesis mutus D12 30mg Eupatorium perfoliatum D3 30mg Phosphorus D5

Pozostałe składniki: stearynian magnezu , laktoza.

Jak wygląda lek Gripp-Heel i co zawiera opakowanie Gripp-Heel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

4 -

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa tel.: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: logo -Heel

Kod opakowania

Gripp-Heel_250 tabl_ulotka_clean

Gripp-Heel_50 tabl_ulotka_clean