Oryginalna ulotka dla Gealcid
tabletki do ssania/gryzienia/żucia

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

24 tabletki
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego, leki stosowane w nadkwaśności (kategoria ATC A02AB).

Ulotki Gealcid dla opakowania 24 tabletki.

Wybrany dokument Gealcid:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Gealcid

Podgląd dokumentu PDF Gealcid

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla pacjenta GEALCID, (350 mg + 120 mg + 100 mg), tabletki do rozgryzania i żucia (Acidum alginicum + Natrii hydrogenocarbonas + Aluminii hydroxidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Gealcid i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gealcid

3. Jak stosować Gealcid

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Gealcid

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Gealcid i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera jako substancje czynne kwas alginowy1, sodu wodorowęglan i glinu wodorotlenek.

Gealcid to lek o działaniu zobojętniającym kwas solny i osłaniającym błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy w wyniku czego łagodzi dolegliwości bólowe występujące w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka czy dwunastnicy.

Wodorotlenek glinu i wodorowęglan sodu2 zobojętniają kwas solny w żołądku.

Kwas alginowy w środowisku soku żołądkowego tworzy galaretowaty żel, który chroni błonę śluzową żołądka i przełyku przed działaniem kwaśnej treści żołądkowej, zmniejszając w ten sposób możliwość podrażnienia.

Gealcid usuwa objawy związane z nadkwaśnością soku żołądkowego. Stosuje się go w leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

 • zgaga (pieczenie w przełyku), również występująca w ciąży;
 • refluks żołądkowo-przełykowy (kwaśne odbijanie);
 • przepuklina rozworu przełykowego.

Wspomagająco lub doraźnie (w razie dolegliwości):

 • w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka;
 • w refluksowym zapaleniu przełyku;
 • w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gealcid

Kiedy nie stosować leku Gealcid

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjent leczy się z powodu ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek:

 • u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ może wystąpić kumulacja (nagromadzenie) jonów glinu;
 • u pacjentów dializowanych, ponieważ długotrwałe stosowanie leku może spowodować lub nasilić proces rozmiękania kości oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii;
 • ze względu na zawartość wodorowęglanu sodu u pacjentów z marskością wątroby, zastoinową niewydolnością serca, obrzękami;
 • u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek;
 • u pacjentów z cukrzycą, ze względu na zawartość cukru.

Udowodniono, że środki zobojętniające kwas solny zawierające glin zwalniają rozwój płodu.

Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w czasie podawania leku w I trymestrze ciąży.

Glin wpływa negatywnie na nasienie i reprodukcję u mężczyzn, dlatego nie należy długotrwale stosować związków glinu przed planowanym poczęciem.

Inne leki i Gealcid

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Gealcid zmniejsza wchłanianie tetracyklin5 (antybiotyki), niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza4, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny3 (lek stosowany w chorobach serca) i witamin. Leki te należy podawać jedną godzinę przed zażyciem leku Gealcid lub dwie godziny po jego zażyciu.

Gealcid z jedzeniem i piciem

W przypadku stosowania leku należy ograniczyć spożycie mleka i produktów mlecznych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdoność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Gealcid zawiera sacharozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość sacharozy lek może działać szkodliwie na zęby.

3. Jak stosować Gealcid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Jednorazowo:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki.

Najczęściej stosuje się dwie tabletki jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 12 tabletek na dobę).

Stosowanie u dzieci

Dzieci do 12 lat - 1 tabletka.

Najczęściej stosuje się jedną tabletkę jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Tabletkę przed połknięciem należy dokładnie pogryźć do uzyskania papki.

Nie należy stosować leku długotrwale (powyżej 3 miesięcy).

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gealcid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Gealcid

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować zaparcia i nadmierną utratę fosforu, szczególnie jeśli podawany jest w zbyt dużych dawkach lub przez dłuższy czas.

Ponadto może mieć wpływ na równowagę kwasowo-zasadową.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Gealcid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Gealcid

Substancjami czynnymi leku są:

 • kwas alginowy 350 mg,
 • sodu wodorowęglan 120 mg,
 • glinu wodorotlenek 100 mg, w tym 35 mg jonów glinu i 33 mg jonów sodu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, talk, magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i zapach truskawkowa.

Jak wygląda Gealcid i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 8, 24 lub 40 tabletek do rozgryzania i żucia, w blistrach z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

8 szt. (1 blister po 8 szt.)

24 szt. (3 blistry po 8 szt.)

40 szt. (5 blistrów po 8 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Tel. +48 22 70 28 200 angelini@angelini.pl

Wytwórca: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.10.2015 mailto:angelini@angelini.pl Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Tel. +48 22 70 28 200 angelini@angelini.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_alginowy

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/wodorow%c4%99glan_sodu

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/digoxin

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Żelazo

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.