---Yalugard - przy produktach

Oryginalna ulotka dla Gaviscon o smaku mięty

produkt dostępny bez recepty, zawiesina,

Kwas alginowy (alginic acid)

,

Węglan wapnia (calcium carbonate)

,

Wodorowęglan sodu (sodium bicarbonate)

, Reckitt Benckiser

Opakowanie:

Od 15,99 zł
32% taniej online (15,99 zł) niż stacjonarnie (23,46 zł).

Ulotki Gaviscon o smaku mięty dla opakowania 150 mililitrów.

Wybrany dokument Gaviscon o smaku mięty:
Dokument z 2024-05-20
PDF
dokument PDF dla Gaviscon o smaku mięty

Podgląd dokumentu PDF Gaviscon o smaku mięty

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-05-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Gaviscon o smaku miety Ulotka_clean ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Gaviscon o smaku mięty, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna (Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Gaviscon o smaku mięty ostrożnie.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gaviscon o smaku mięty i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon o smaku mięty

3. Jak stosować lek Gaviscon o smaku mięty

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Gaviscon o smaku mięty

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY I W JAKIM CELU SIĘ GO

STOSUJE Lek Gaviscon o smaku mięty należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi refluks żołądkowo-przełykowy”, który tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej zapobiegając cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje ból i uczucie dyskomfortu w przełyku.

Gaviscon o smaku mięty jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-

  • przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GAVISCON O SMAKU

MIĘTY

Nie stosować leku Gaviscon o smaku mięty jeśli

  • u pacjenta stwierdzono reakcje alergiczne (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku objawiające się jako trudności w oddychaniu lub wysypki skórne (patrz dalsze informacje na pełnej liście działań niepożądanych).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gaviscon o smaku mięty

Lek zawiera sód (143 mg/10 ml) i wapń (64 mg/10 ml). Maksymalna zalecana dobowa dawka tego leku zawiera 1140 mg sodu (składnika soli kuchennej). Odpowiada to 57% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

Lek Gaviscon o smaku mięty jest wskazany do krótkotrwałego podawania chyba, że lekarz zaleci inaczej. W razie przyjmowania leku Gaviscon o smaku mięty w codziennej diecie przez długi czas lub regularnego stosowania tego leku, pacjenci, zwłaszcza kontrolujący zawartość sodu w diecie, powinni skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zmniejszonego wydzielania soku żołądkowego, gdyż wówczas ten lek może być mniej skuteczny.

Jeśli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Gaviscon o smaku mięty z innymi lekami

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od zastosownia innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Ważne informacje o niekórych składnikach leku Gaviscon o smaku mięty.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).

3. JAK STOSOWAĆ LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY

Do stosowania doustnego.

Lek należy wstrząsnąć przed użyciem.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10–20 ml po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon o smaku mięty

Niekorzystne działanie przy zbyt dużej dawce leku jest mało prawdopodobne.

Jednakże lek może powodować uczucie wzdęcia i dyskomfortu w jamie brzusznej. Jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Gaviscon o smaku mięty

W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy stosować podwójnej dawki przy kolejnym jego podaniu. Należy kontynuować leczenie tak jak dotychczas.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gaviscon o smaku mięty może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią działania niepożądane należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem .

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku.

Mogą wystąpić objawy takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowilub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

Nie stosować leku Gaviscon o smaku mięty po upływie terminu ważności (miesiąc/rok) zamieszczonego na oznakowaniu opakowania po napisie „EXP”. Data oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przed pierwszym użyciem leku sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce czy nie jest odłamane.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gaviscon o smaku mięty

Substancjami czynnymi leku w każdej dawce 10 ml są 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia.

Inne składniki leku to karbomer 974P, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat miętowy nr 4, aromat miętowy nr 5 oraz woda oczyszczona.

Lek ten nie zawiera cukru i glutenu.

Jak wygląda lek Gaviscon o smaku mięty i co zawiera opakowanie Gaviscon o smaku mięty jest białawą zawiesiną o zapachu i smaku mięty.

Dostępne opakowania: butelka o pojemności 150 ml, 200 ml lub 300 ml.

Podmiot odpowiedzialny Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wytwórca/Importer

Wytwórca Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS Wielka Brytania

Importer RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 0801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: