---

Oryginalna ulotka dla Esceven

produkt dostępny bez recepty, tabletki powlekane,

Heparyna (heparin)

,

Kasztanowiec (aesculus)

, Herbapol Poznań

Opakowanie:

60 tabletek
w 35% aptek, od 18,90 zł do 32,49 zł

Koszyk:

Ulotki Esceven dla opakowania 60 tabletek.

Wybrany dokument Esceven:
Dokument z 2023-09-27
PDF
dokument PDF dla Esceven

Podgląd dokumentu PDF Esceven

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-09-27

Ulotki innych produktów zawierających heparin+aesculus

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

EMA-2012-0479-00-00-ENPL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Esceven, 167 mg, tabletki powlekane

Hippocastani seminis extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Esceven i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esceven

3. Jak stosować lek Esceven

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Esceven

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Esceven i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną tabletek Esceven jest suchy wyciąg z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum siccum), zawierający escynę, który zwiększa napięcie naczyń żylnych.

Lek stosuje się tradycyjnie w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak: obrzęki, kurcze łydek, świąd, bóle i uczucie ciężkości w nogach, żylaki.

Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esceven

Kiedy nie stosować leku Esceven:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dzieci

Produktu leczniczego Esceven nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Lek Esceven a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych na temat interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych nie stosować leku w czasie ciąży oraz karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Esceven

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosowanie u dzieci

Produktu leczniczego Esceven nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat 3 razy dziennie po 1 tabletce po jedzeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esceven

Brak danych na temat przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Esceven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Esceven

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Esceven rzadko może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego, sporadycznie notuje się też zawroty głowy, swędzenie, nudności, mdłości oraz bóle głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, fax + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Esceven

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Esceven

Substancja czynna leku:

1 tabletka zawiera 167 mg wyciągu suchego z Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca),

Hippocastani seminis extractum siccum (5-9:1)

Ekstrahent – etanol 80% (v/v)

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typu C, magnezu stearynian, powidon, krzemionka koloidalna.

Otoczka Opadry II 85F210063 Green: alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), lak glinowy, błękit brylantynowy FCF (E 133), lak glinowy.

Jak wygląda lek Esceven i co zawiera opakowanie Esceven jest w postaci tabletek powlekanych.

Dostępne opakowania:

20 szt. – 1 blister z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką,

40 szt. – 2 blistry z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką,

60 szt. – 3 blistry z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką, 80 szt. – 4 blistry z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 88 61 800, fax +48 61 85 36 058

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.