Charakterystyka produktu leczniczego dla Efient tabletki powlekane

prasugrel

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC B01AC: Krążenie, krew, Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty przeciwzakrzepowe, Inhibitory agregacji płytek krwi (bez heparyny).

Produkt przypisany do tematów: Problemy z sercem, Leki przeciwzakrzepowe.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...EFIENT, INN-prasugrel 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Efient 5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg prasugrelu (w postaci chlorowodorku). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 2,7 mg laktozy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Efient w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang.

PCI). W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz punkt 5.1. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli Leczenie produktem Efient należy rozpocząć od podania pojedynczej dawki nasycającej 60 mg i kontynuować leczenie dawką 10 mg podawaną raz na dobę.

U pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (UA/NSTEMI), u których angiografia naczyń wieńcowych jest wykonywana w ciągu 48 godzin po przyjęciu do szpitala, dawkę nasycającą należy podać wyłącznie w czasie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.1). Pacjenci leczeni produktem Efient powinni również przyjmować codziennie ASA (w dawce od 75 mg do 325 mg). U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), przedwczesne przerwanie podawania jakiegokolwiek leku przeciwpłytkowego, w tym produktu Efient, może zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy, zawału mięśnia sercowego lub zgonu związanego z chorobą podstawową.

Zaleca się kontynuowanie leczenia do 12 (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 3 lat temu.
Źródło: European Medicines Agency [link].

Opakowania Efient

28 tabletek

0,01 G Daiichi Sankyo

dostępny w 2% aptek

gdzie kupić od 247,90 do 299,00 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację