Oryginalna ulotka dla Ecomer
kapsułki

produkt dostępny bez recepty

Olej z wątroby rekina (somniosi microcephali oleum)

Opakowanie

120 kapsułek
w 6% aptek, od 43.98 zł do 93.59
Ecomer zawiera olej z wątroby rekina grenlandzkiego, który stanowi bogate źródło alkilogliceroli i związków lipidowych, wspomagających funkcjonowanie układu odpornościowego. Polecany do stosowania w okresach zwiększonej zachorowalności oraz dla osób z obniżoną odpornością.

Ulotki Ecomer dla opakowania 120 kapsułek.

Wybrany dokument Ecomer:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Ecomer

Podgląd dokumentu PDF Ecomer

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ecomer

250 mg, kapsułki miękkie

Selachiorum hepatis oleum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Ecomer i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ecomer

3. Jak stosować Ecomer

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Ecomer

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ecomer i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Ecomer wchodzi olej z wątroby rekinów zawierający alkiloglicerole – etery lipidowe alkoholi selachylowego, batylowego i chimylowego oraz ich pochodne metoksylowe. Olej z wątroby rekinów pobudza procesy odpornościowe organizmu.

Zwiększając wytwarzanie przeciwciał oraz pobudzając tworzenie leukocytów i fagocytozę, zwiększa odporność organizmu na infekcje.

Wskazania do stosowania:

Pomocniczo w stanach obniżonej odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe, w ostrych i przewlekłych chorobach infekcyjnych, profilaktycznie w okresie podwyższonej zachorowalności na grypę i inne choroby infekcyjne.

Po uprzedniej decyzji lekarza prowadzącego lek może być stosowany pomocniczo w czasie radioterapii i chemioterapii choroby nowotworowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ecomer

Kiedy nie stosować leku Ecomer

jeśli pacjent ma uczulenie na olej z wątroby rekinów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ecomer nie został przebadany w badaniach klinicznych, dlatego inne możliwe przeciwwskazania oprócz wymienionego nie są znane.

Lek Ecomer a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych na temat stosowania leku Ecomer w czasie ciąży oraz karmienia piersią, nie należy stosować tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Ecomer nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Ecomer

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka: dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: jedna lub dwie kapsułki dwa do trzech razy na dobę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Brak jest danych dotyczących działań niepożądanych, ponieważ nie prowadzono odpowiednich badań. Brak jest zgłoszeń działań niepożądanych po wprowadzeniu leku do obrotu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

mailto:adr@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ecomer

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ecomer

  • Substancją czynną leku jest olej z wątroby rekinów.
  • Pozostałe składniki to: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda Ecomer i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 60, 120 lub 240 kapsułek miękkich.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dostępna 56 01-490 Warszawa

Wytwórca: Natumin Pharma AB

Snickaregatan 10

566 33 Habo

Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.