Oryginalna ulotka dla Colgate Duraphat 5000
pasta do zębów

produkt dostępny bez recepty

Fluorek sodu (sodium fluoride)

Dawka

0,5% FLUORU = 5000 PPM

Opakowanie

1 tuba 51 gramów
w 37% aptek, od 29.90 zł do 62.99
Colgate Duraphat 5000 to pasta do zębów przeznaczona do codziennej higieny jamy ustnej, która może być stosowana u osób powyżej 16. roku życia. Produkt zawiera fluorek sodu, który zapobiega powstawaniu próchnicy i pomaga dokładnie usunąć płytkę bakteryjną.

Ulotki Colgate Duraphat 5000 dla opakowania 1 tuba 51 gramów (0,5% FLUORU = 5000 PPM).

Wybrany dokument Colgate Duraphat 5000:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Colgate Duraphat 5000

Podgląd dokumentu PDF Colgate Duraphat 5000

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

April 2017 Page 1/4 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DURAPHAT 5000 Pasta do zębów (Natrii fluoridum)

500 mg/100 g

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do stomatologa lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się ze stomatologiem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić stomatologa lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów i w jakim celu się go stosuje

2. Ważne informacje przed zastosowaniem leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

3. Jak stosować lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DURAPHAT 5000 Pasta do zębów I W JAKIM CELU SIĘ GO

STOSUJE DURAPHAT 5000 Pasta do zębów jest stosowana w profilaktyce przeciwpróchniczej (próchnica zębów) u młodzieży powyżej 16 roku życia i dorosłych pacjentów, szczególnie pacjentów z grupy ryzyka zagrożonej próchnicą o dużej intensywności. Pasta do zębów zawiera fluor w postaci soli sodowej, który należy do grupy leków zwanych lekami zapobiegającymi próchnicy.

2. WAŻNE INFORMACJE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

Kiedy nie stosować leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fluorek sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów:

 • Lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów ma dużą zawartość fluoru. Podczas stosowania leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów należy unikać przyjmowania tabletek, kropli, gumy do żucia, żelów lub lakierów zawierających fluor, a także fluorowanej wody lub soli. Aby zapobiec kumulacji fluoru w organiźmie, przed rozpoczęciem stosowania pasty zawierającej fluor należy ocenić całkowitą ilość przyjmowanego fluoru. Należy o to zapytać stomatologa lub farmaceutę.

Lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów nie jest przeznaczony do stosowania u młodzieży i dzieci poniżej 16 roku życia.

April 2017 Page 2/4

Stosowanie leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów z innymi lekami:

Nie są znane interakcje z innymi lekami. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów z jedzeniem i piciem:

Podczas stosowania tej pasty należy unikać fluorowanej wody lub soli.

Jeśli pokarm lub napoje są przyjmowane przez pacjenta bezpośrednio po czyszczeniu zębów, może to mieć hamujący wpływ na remineralizację zębów. W związku z powyższym, należy czyścić zęby pastą Duraphat 5000 po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią:

Brak jest doświadczeń dotyczących stosowania leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów u kobiet w ciąży. Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przed zastosowaniem tej pasty do zębów i każdego innego leku należy poradzić się lekarza, stomatologa lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Podczas stosowania leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów nie jest spodziewany wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów:

Pasta zawiera benzoesan sodu1. Benzoesan sodu może powodować łagodne podrażnienia skóry, oczu i śluzówek.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

DURAPHAT 5000 Pasta do zębów jest przeznaczona do stosowania u osób powyżej 16 roku życia.

Lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami stomatologa lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze stomatologiem lub farmaceutą.

DURAPHAT 5000 Pasta do zębów należy w celu czyszczenia zębów stosować 3 razy na dobę w następujący sposób:

 • każdorazowo, przed każdym czyszczeniem zębów nałożyć około 2 cm pasty ma szczoteczkę (2 cm pasty wyciśniętej z tuby zawiera od 3 mg do 5 mg fluoru).
 • czyścić zęby po każdym posiłku.
 • wykonywać pionowe ruchy szczoteczką, w kierunku od dziąseł do końca zębów.
 • wypluć nadmiar piany i nie połykać.

Czas dokładnego czyszczenia wynosi około 3 minuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki lub połknięcie leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów:

Jeśli doszło do przypadkowego połknięcia znacznej ilości pasty i wystąpią następujące objawy: wymioty, biegunka i ból brzucha – należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie leczenia. Należy zabrać ze sobą ulotkę o leku.

Duraphat 5000 Pasta do zębów zawiera mentol2, który jeśli zostanie przypadkowo połknięty w nadmiernej ilości może powodować drgawki, szczególnie u niemowląt i dzieci.

April 2017 Page 3/4

Jeśli pacjent ciągle połyka zbyt dużo pasty do zębów przez kilka miesięcy lub lat, może wystąpić fluoroza zębów (plamy lub cętki widoczne na szkliwie zębowym lub kruchość szkliwa) lub fluoroza kości (stwardnienie kości: zwiększona gęstość kości).

Pominięcie zastosowania leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów:

Należy tak szybko, jak to możliwe zastosować pastę, ale nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Po następnym posiłku należy kontynuować leczenie jak dotychczas.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do stomatologa lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, DURAPHAT 5000 Pasta do zębów może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne (nadwrażliwość) (np. wysypka) (≥ 1/10

000 do < 1/1 000). Znaczy to, że u jednego do 10-ciu pacjentów, na 10 000 pacjentów leczonych tym lekiem może wystąpić reakcja nadwrażliwości.

Zgłoszono również uczucie pieczenia w jamie ustnej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do : Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku DURAPHAT 5000 Pasta do zębów po upływie terminu ważności podanego na tubie i opakowaniu zewnętrznym, podanym po określeniu „Termin ważności”. Data odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera DURAPHAT 5000 Pasta do zębów

 • Substancją czynną jest fluor w postaci fluorku sodu.

1 g pasty do zębów zawiera 5 mg fluorku, co odpowiada 5000 ppm fluoru.

 • Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły (niekrystalizujący), krzemionka do użytku stomatologicznego, krzemionka do użytku stomatologicznego, strącona, makrogol 600, potasu pirofosforan, guma

April 2017 Page 4/4 ksantan, sodu benzoesan (E211), sodu laurylosiarczan, aromat miętowy (zawiera olejek mięty pieprzowej, karwon, olejek mięty zielonej, mentol, anetol, olejek cytrynowy), sacharyna sodowa, błękit brylantowy FCF (E133), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów i co zawiera opakowanie Lek DURAPHAT 5000 Pasta do zębów jest pastą do zębów koloru niebieskiego.

Pasta znajduje się w tubach po 51 g, pakowanych w pudełka tekturowe.

Opakowania: 1 tuba zawierająca 51 g lub 3 tuby po 51 g.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny: CP GABA GmbH, Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg, Niemcy

Wytwórcy: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o.

Al. Colgate 2 58-100 Świdnica

Polska Thepenier Pharma & Cosmetics.

Route d’Alençon,

Saint-Langis-Lès-Mortagne F-61400 Mortagne

Francja

Ten lek jest zarejestrowany w państwach Unii Europejskiej pod następującymi nazwami: Francja: Duraphat 500mg/100g pâte dentifrice Niemcy: Duraphat Fluorid 5mg/g Zahnpaste Portugalia: Duraphat 5000, Pasta dentifrica Szwecja: Duraphat 5 mg/g Tandkräm Dania: Duraphat 5 mg/g Tandpasta Grecja: Duraphat 5000 Toothpaste Polska: Duraphat 5000 Pasta do zębów Wielka Brytania: Duraphat 5000ppm Fluoride Toothpaste Irlandia: Duraphat 5000ppm Fluoride Toothpaste Norwegia: Duraphat 500mg/100g Tannkrem Finlandia: Duraphat 500mg/100g Hammastahna Fluori Islandia: Duraphat 500mg/100g Tannpasta Holandia Duraphat 5000 ppm Tandpasta

Data zatwierdzenia ulotki: 27-04-2018 Portugalia: Duraphat 5000, Pasta dentifrica


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/benzoesan_sodu

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/mentol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.