Oryginalna ulotka dla Drosera-Homaccord
krople

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

100 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Drosera-Homaccord dla opakowania 100 mililitrów.

Wybrany dokument Drosera-Homaccord:
Dokument z 2020-11-06
PDF
dokument PDF dla Drosera-Homaccord

Podgląd dokumentu PDF Drosera-Homaccord

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-11-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Drosera-Homaccord krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Drosera-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Drosera-Homaccord

3. Jak przyjmować lek Drosera-Homaccord

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Drosera-Homaccord

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Drosera-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Drosera-Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu kaszlu spowodowanego infekcjami górnych dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Drosera-Homaccord

Kiedy nie przyjmować leku Drosera-Homaccord

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Osoby, u których stwierdzono choroby wątroby lub padaczkę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Drosera-Homaccord. Lek jest szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących zastosowania leku u dzieci, nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

2 - Drosera-Homaccord a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Drosera-Homaccord z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Drosera-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych na temat wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Drosera-Homaccord zawiera etanol

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować lek Drosera-Homaccord

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub albo wystąpią takie objawy jak: gorączka, duszność lub ropna wydzielina z dróg oddechowych, należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Drosera-Homaccord

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Drosera-Homaccord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Drosera-Homaccord

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 -

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Drosera-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Drosera-Homaccord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Drosera-Homaccord

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Drosera-Homaccord są: 0,5 g Drosera D2 0,5 g Drosera D10 0,5 g Drosera D30 0,5 g Drosera D200 0,5 g Cuprum aceticum D4 0,5 g Cuprum aceticum D10 0,5 g Cuprum aceticum D30 0,5 g Cuprum aceticum D200

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Drosera-Homaccord i co zawiera opakowanie Drosera-Homaccord jest przezroczystym bezbarwnym lub lekko żółtym roztworem o zapachu alkoholu. Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym i kroplomierzem, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

4 -

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48(22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr logo -Heel

Kod opakowania Drosera-Homaccord Stosowanie Drosera-Homaccord z jedzeniem i piciem

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.