Charakterystyka produktu leczniczego dla Actrapid Penfill iniekcja

Insulina (insulin)

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC A10AB: Problemy pokarmowe, Leki stosowane w cukrzycy, Insuliny, Insuliny o krótkim czasie działania.

Produkt przypisany do tematów: Cukrzyca, Ile kosztuje życie z cukrzycą?.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Actrapid Penfill 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwania we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 100 j.m. insuliny ludzkiej* (odpowiadające 3,5 mg). 1 wkład zawiera 3 ml odpowiadające 300 j.m. *Insulina ludzka otrzymywana jest w Saccharomyces cerevisae w wyniku rekombinacji DNA.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 100 j.m. produktu Actrapid zawiera około 5 mikromoli sodu, co oznacza, że produkt Actrapid zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę i dlatego uważany jest za praktycznie „wolny od sodu”. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwać we wkładzie.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Siła działania insuliny ludzkiej jest wyrażana w jednostkach międzynarodowych (j.m.). Dawkowanie produktu Actrapid jest indywidualne i określane według zapotrzebowania pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku • 65 lat) Produkt Actrapid może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież Produkt Actrapid może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Zmiana stosowanych rodzajów produktów insulinowych Podczas zmiany z innych produktów insulinowych, może być konieczne dostosowanie dawki produktu Actrapid i dawki insuliny bazalnej.

W czasie zmiany stosowanego rodzaju insuliny i kilka tygodni po zmianie (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 4 lat temu.
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających insulin

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Actrapid Penfill

5 wkładów

300 J.M./3 ML Novo Nordisk

dostępny w 75% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację