Oryginalna ulotka dla Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

produkt dostępny bez recepty, tabletki do ssania/gryzienia/żucia,

Chlorchinaldol (chlorquinaldol)

, Pharmaswiss

Dawka:

2 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki dla opakowania 40 tabletek (2 mg).

Wybrany dokument Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki:
Dokument z 2024-05-20
PDF
dokument PDF dla Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Podgląd dokumentu PDF Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-05-20

Ulotki innych produktów zawierających chlorquinaldol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - pl_text of pil_IB-clean.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania

Chlorquinaldolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

3. Jak stosować Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki i w jakim celu się go stosuje

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym.

Wskazany jest do stosowania miejscowego:

  • w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,
  • w pleśniawkach,
  • w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

  • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Chlorchinaldinu o smaku czarnej porzeczki należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki stosuje się jedynie pomocniczo.

Lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Związki metali i jodu osłabiają działanie leku.

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki z jedzeniem i piciem

Leku nie należy stosować podczas posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki zawiera sacharozę1

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki zawiera d-limonen i linalol

Lek zawiera substancję zapachową z d-limonenem i linalolem (wchodzące w skład aromatu czarnej porzeczki), która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 10 tabletek do ssania na dobę.

Nie rozgryzać tabletek.

Nie stosować leku podczas posiłków.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku przez długi okres ani w dawkach większych niż zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na dawkę leku oraz nieznaczne wchłanianie, wystąpienie ciężkich działań niepożądanych w wyniku przedawkowania jest mało prawdopodobne. Jednak wyniki badań wskazują, że chlorowcopochodne chinoliny (chlorochinaldol należy do tej grupy), zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i długotrwale, mogą być przyczyną podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej (rodzaj zaburzenia układu nerwowego), charakteryzującej się zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśni, bólami i zaburzeniami widzenia. Objawy często poprzedza uporczywa biegunka i bóle brzucha, a charakterystycznym objawem jest zielone zabarwienie moczu i języka.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka oraz leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne.

Zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki

  • Substancją czynną leku jest chlorochinaldol. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu.
  • Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat czarnej porzeczki [zawierający m.in. glikol propylenowy (E1520), d-limonen, linalol], magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki i co zawiera opakowanie Tabletki Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki są okrągłe, obustronnie płaskie o marmurkowej powierzchni.

Lek jest dostępny w opakowaniu zawierającym 20 lub 40 tabletek (1 lub 2 blistry z folii

Aluminium/PVC zawierające 20 tabletek, w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlandia

Wytwórca ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/sacharoza