Oryginalna ulotka dla Calcium Aflofarm (o Smaku Bananowym)
syrop

produkt dostępny bez recepty

Laktobionian wapnia (calcium lactobionate)

+

Glukonian wapnia (calcium gluconate)

Opakowanie:

150 mililitrów
w 1% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, związki mineralne, wapń (kategoria ATC A12AA).

Ulotki Calcium Aflofarm (o Smaku Bananowym) dla opakowania 150 mililitrów.

Wybrany dokument Calcium Aflofarm (o Smaku Bananowym):
Dokument z 2021-06-26
PDF
dokument PDF dla Calcium Aflofarm (o Smaku Bananowym)

Podgląd dokumentu PDF Calcium Aflofarm (o Smaku Bananowym)

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-26

Ulotki innych produktów zawierających calcium gluconate+calcium lactobionate

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

NIE STOSOWAĆ U KOBIET W CIĄŻY

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) (Calcii glubionas, Calcii lactobionas)

116 mg jonów wapnia / 5 ml, syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja , należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 5 dni u osób dorosłych i po 3 dniach u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

3. Jak przyjmować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i w jakim celu się go stosuje

Calcium1 Aflofarm (o smaku bananowym) jest syropem zawierającym 116 mg jonów wapnia w 5 ml syropu.

Syrop Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) wskazany jest:

 • w celu uzupełniania niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, karmienie piersią, okresy intensywnego wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości, krzywica);
 • wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych, infekcji górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Kiedy nie przyjmować leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym):

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi), hiperkalciuria (zbyt duże stężenie wapnia w moczu), galaktozemia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera wapń. Ze względu na ryzyko przedawkowania przed użyciem należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają wapnia.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • jeśli pacjent ma predyspozycje do tworzenia się kamieni nerkowych;
 • jeśli pacjent ma choroby nerek i serca.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Nie należy podawać z dużymi dawkami witaminy D3 ani podczas stosowania antybiotyków z grupy tetracyklin3 i tiazydowych leków moczopędnych (np. chlorotiazyd2).

Lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanychprzez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków lub produktów spożywczych.

 • Związki wapnia zmniejszają m.in. wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, związków fluoru, sulfasalazyny.
 • Należy zachować trzy godziny odstępu pomiędzy podawaniem preparatów wapnia i innych leków.
 • Jednoczesne przyjmowanie soli wapnia i tiazydowych leków moczopędnych może być przyczyną wystąpienia objawów zespołu mleczno-alkalicznego (hiperkalcemia, zasadowica metaboliczna, niewydolność nerek).
 • Witamina D3, glikokortykosteroidy, parathormon, kwas cytrynowy oraz kwaśny odczyn treści pokarmowej zwiększają wchłanianie soli wapnia.
 • Nadmiar lipidów, zasadowy odczyn treści pokarmowej, fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany zmniejszają wchłanianie soli wapnia.
 • Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
 • Duże dawki wapnia, zwłaszcza w skojarzeniu z witaminą D3, mogą osłabić działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy (leki stosowane w nadciśnieniu i chorobach serca).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu.

Lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) zawiera sacharozę

Syrop zawiera sacharozę w ilości 1,53 g w 5 ml produktu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka.

Zalecana dawka to:

 • dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 do 5 ml syropu 2 razy dziennie;
 • dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 do 10 ml syropu 2 do 3 razy dziennie;
 • dorośli - 15 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, nawet gdy samopoczucie pacjenta jest dobre.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe.

U chorych z niewydolnością nerek może dochodzić do hiperkalcemii, której objawami są brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąćleki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

 • Substancją czynną leku jest wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian.
 • 5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia glukonolaktobionianu i wapnia laktobionianu.
 • Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan (E 211), aromat bananowy AR 0476 G, kwas solny 10%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i co zawiera opakowanie Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) to syrop o zabarwieniu żółto-brunatnym, bananowym zapachu i słodkim, bananowym smaku.

Opakowanie leku to szklana butelka zawierająca 150 ml syropu, z aluminiową zakrętką oraz miarką.

Podmiot odpowiedzialny Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Krzywa 2 95-030 Rzgów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/calcium

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/chlorotiazyd

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.