Oryginalna ulotka dla Brinzolamide Sandoz
zawiesina do oczu

produkt na receptę

Brynzolamid (brinzolamide)

Dawka:

1%
brak ofert

Opakowanie:

1 butelka 10 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: narządy wzroku i słuchu, leki oftalmologiczne, leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę (kategoria ATC S01EC).

Ulotki Brinzolamide Sandoz dla opakowania 1 butelka 10 mililitrów (1%).

Wybrany dokument Brinzolamide Sandoz:
Dokument z 2021-02-17
PDF
dokument PDF dla Brinzolamide Sandoz

Podgląd dokumentu PDF Brinzolamide Sandoz

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-17

Ulotki innych produktów zawierających brinzolamide

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

1 NL/H/2900/001/IB/003

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Brinzolamide Sandoz, 10 mg/ml, krople do oczu, zawiesina

Brinzolamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje istotne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Brinzolamide Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brinzolamide Sandoz

3. Jak stosować lek Brinzolamide Sandoz

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Brinzolamide Sandoz

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Brinzolamide Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Brinzolamide1 Sandoz zawiera brynzolamid należący do grupy leków o nazwie inhibitory anhydrazy węglanowej. Lek zmniejsza ciśnienie w oku.

Krople do oczu Brinzolamide Sandoz stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia w oku.

Zwiększone ciśnienie może prowadzić do rozwoju choroby oczu - jaskry.

Za wysokie ciśnienie w oku może spowodować uszkodzenie wzroku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brinzolamide Sandoz

Kiedy nie stosować leku Brinzolamide Sandoz

 • jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek.
 • jeśli pacjent ma uczulenie na brynzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli pacjent ma uczulenie na leki o nazwie sulfonamidy. Należą do nich np. leki stosowane w leczeniu cukrzycy i zakażeń, a także leki moczopędne. Lek Brinzolamide Sandoz może wywołać takie samo uczulenie.
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zakwaszenie krwi (tzw. kwasica hiperchloremiczna).

W razie jakichkolwiek pytań należy poradzić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Brinzolamide Sandoz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • ma suchość oczu lub chorobę rogówki
 • stosuje inne leki z grupy sulfonamidów

2 NL/H/2900/001/IB/003

Dzieci i młodzież Leku Brinzolamide Sandoz nie należy stosować u niemowląt, dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat, chyba że zaleci to lekarz.

Brinzolamide Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również dostępnych bez recepty.

Jeśli pacjent stosuje inny lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej [acetazolamid2 lub dorzolamid (patrz punkt 1 „Co to jest lek Brinzolamide Sandoz i w jakim celu się go stosuje”)], należy

powiedzieć o tym lekarzowi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobietom w wieku rozrodczym doradza się stosowanie skutecznej antykoncepcji podczas leczenia lekiem Brinzolamide Sandoz. Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży lub karmienia piersią. Leku Brinzolamide Sandoz nie należy stosować bez jednoznacznego zalecenia lekarza.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

Bezpośrednio po zakropleniu leku Brinzolamide Sandoz widzenie może stać się niewyraźne.

Lek Brinzolamide Sandoz może zaburzyć zdolność wykonywania czynności, które wymagają uwagi i (lub) koordynacji ruchów. Należy wówczas zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Brinzolamide Sandoz zawiera chlorek benzalkoniowy Lek Brinzolamide Sandoz zawiera środek konserwujacy (chlorek benzalkoniowy), który może powodować podrażnienie oka i zmienia kolor miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien wyjąć je przed zastosowaniem leku i włożyć ponownie po co najmniej 15 minutach od zakroplenia leku.

3. Jak stosować lek Brinzolamide Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Brinzolamide Sandoz stosować wyłącznie do oczu. Nie połykać ani nie wstrzykiwać.

Zalecaną dawką jest jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę - rano i wieczorem.

Należy stosować taką dawkę, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lek Brinzolamide Sandoz należy stosować do obojga oczu tylko wtedy, gdy zaleci to lekarz. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Sposób stosowania

3 NL/H/2900/001/IB/003

Przygotować lek Brinzolamide Sandoz i lusterko.

Umyć ręce.

Wstrząsnąć butelką i odkręcić zakrętkę. Jeśli po zdjęciu zakrętki pierścień zabezpieczający jest obluzowany, należy go usunąć przed zastosowaniem leku.

Uchwycić butelkę wylotem do dołu, trzymając ją między kciukiem i środkowym palcem.

Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem ściągnąć w dół dolną powiekę tak, aby powstała

kieszonka” między powieką a gałką oczną. Tu powinna trafić kropla (rysunek 1).

Zbliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

Nie dotykać końcówką zakraplacza oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni, gdyż może to spowodować zakażenie kropli.

Delikatnie nacisnąć na dno butelki, aby wypuścić jedną kroplę leku Brinzolamide Sandoz.

Nie ściskać butelki: wystarczy delikatne naciśnięcie na jej spód (rysunek 2).

Po zakropleniu leku ucisnąć palcem kącik oka obok nosa (rysunek 3) przez co najmniej 1 minutę.

Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

Powtórzyć powyższe czynności, jeśli lek podawany jest również do drugiego oka.

Dokładnie zamknąć butelkę zakrętką natychmiast po użyciu.

Nową butelkę otworzyć dopiero po całkowitym zużyciu zawartości poprzedniej.

Jeśli kropla nie trafi do oka, należy powtórzyć próbę zakroplenia.

Jeśli pacjent stosuje również inne krople do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem poszczególnych rodzajów kropli.

Lek do oczu w postaci maści należy zastosować na końcu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brinzolamide Sandoz

W takim wypadku lek należy wypłukać z oka ciepłą wodą i nie zakraplać go już aż do czasu podania kolejnej dawki.

Pominięcie zastosowania leku Brinzolamide Sandoz

W razie pominięcia dawki, należy zakroplić lek niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, a następnie powrócić do normalnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Brinzolamide Sandoz

Przerwanie leczenia bez uzgodnienia tego z lekarzem może spowodować brak kontroli nad ciśnieniem w gałce ocznej, co może doprowadzić do utraty wzroku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Brinzolamide Sandoz obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Objawy dotyczące oczu: niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, ból oka, wydzielina z oka, świąd oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oku, zaczerwienienie oka.
 • Objawy ogólne: nieprzyjemny smak w ustach.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • Objawy dotyczące oczu: wrażliwość na światło, stan zapalny lub zakażenie spojówki, obrzęk oka, świąd, zaczerwienienie lub obrzęk powieki, skrzydlik (narastanie spojówki gałkowej oka na rogówkę), zwiększone zabarwienie oka, odczucie zmęczenia oczu, powstawanie strupów na powiekach lub zwiększone wytwarzanie łez.

4 NL/H/2900/001/IB/003

 • Objawy ogólne: zwolniona lub osłabiona czynność serca, kołatanie serca, zwolniony rytm serca, trudności w oddychaniu, skrócenie oddechu, kaszel, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia chlorków we krwi, zawroty głowy, senność, zaburzenia pamięci, depresja, nerwowość, uogólnione osłabienie, zmęczenie, inne niż zwykle samopoczucie, ból, dreszcze, zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia sprawności płciowej u mężczyzn, objawy przeziębienia, przekrwienie w obrębie dolnych dróg oddechowych, zakażenie zatok, podrażnienie gardła, ból gardła, nietypowe lub osłabione czucie w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej przełyku, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, częste wypróżnienia, biegunka, gromadzenie gazów w jelitach, zaburzenia trawienia, ból w nerce, ból mięśni, skurcze mięśni, ból pleców, krwawienie z nosa, wodnisty wyciek z nosa, odczucie zatkania nosa, kichanie, wysypka, nietypowe czucie skóry, świąd, ból głowy, suchość w jamie ustnej.

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • Objawy dotyczące oczu: obrzęk rogówki, podwójne lub ograniczone widzenie, nieprawidłowe widzenie, zmniejszenie czucia oka, obrzęk wokół oczu, zwiększone ciśnienie w oku, uszkodzenie nerwu wzrokowego.
 • Objawy ogólne: zaburzenia pamięci, senność, ból w klatce piersiowej, przekrwienie w obrębie górnych dróg oddechowych, przekrwienie błony śluzowej zatok, przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość w nosie, dzwonienie w uszach, wypadanie włosów, uogólniony świąd, odczucie roztrzęsienia, drażliwość, nieregularny rytm serca, osłabienie, trudności w zasypaniu.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • Objawy dotyczące oczu: zmiany w obrębie powiek, zaburzenia widzenia, zaburzenia rogówki, reakcja alergiczna oka, osłabiony wzrost rzęs lub zmniejszona ich ilość.
 • Objawy ogólne: nasilone objawy alergiczne, osłabienie czucia, drżenie, utrata lub osłabienie smaku, zmniejszone lub zwiększone ciśnienie tętnicze, przyspieszony rytm serca, ból stawów, astma, ból kończyn, zaczerwienienie, zapalenie lub świąd skóry, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, obrzęk kończyn, częste oddawanie moczu, zmniejszenie apetytu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Brinzolamide Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Butelkę należy wyrzucić po czterech tygodniach od pierwszego otwarcia, aby zapobiec zakażeniu.

Datę otwarcia każdej butelki należy zapisać w miejscu niżej zaznaczonym oraz na przeznaczonym do

5 NL/H/2900/001/IB/003 tego miejscu na etykiecie butelki i na pudełku. Na opakowaniu zawierającym jedną butelkę należy wpisać tylko jedną datę.

Data otwarcia:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Brinzolamide Sandoz

Substancją czynną leku jest brynzolamid. Każdy ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu, co odpowiada 0,33 mg brynzolamidu w 1 kropli.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, mannitol, karbomer 974P, tyloksapol, sodu chlorek, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Brinzolamide Sandoz i co zawiera opakowanie Lek Brinzolamide Sandoz to biała lub biaława zawiesina. Lek dostępny jest w butelkach z LDPE o pojemności 5 ml i 10 ml, z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym (DROPTAINER).

Opakowania (tekturowe pudełka) zawierają butelki: 1x 5 ml, 3 x 5 ml i 1 x 10 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia sa Alcon-Couvreur nv

Rijksweg 14 B-2870 Puurs, Belgia Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou Barcelona, Hiszpania Aeropharm GmbH

Francois-Mitterrand-Allee 1

07407 Rudolstadt, Niemcy Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Niemcy

6 NL/H/2900/001/IB/003

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do: Sandoz Polska Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2017 Logo Sandoz


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/brynzolamid

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/acetazolamid

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.