Oryginalna ulotka dla Błonnix

środek spożywczy, proszek (do wytworzenia zawiesiny),

Łupina nasion babki jajowatej (plantaginis ovatae testa)

, Flos

Opakowanie:

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Błonnix.