---

Statystyki Błonnix: aktualna dostępność w aptekach i historia zmian

środek spożywczy, proszek (do wytworzenia zawiesiny),

Łupina nasion babki jajowatej (plantaginis ovatae testa)

, Flos

Opakowanie:

Koszyk: