Charakterystyka produktu leczniczego dla Bizmutu Galusan Zasadowy Hasco
substancja

produkt dostępny bez recepty

Zasadowy galusan bizmutawy (bismuth subgallate)

Dawka

2 G

Opakowanie

2 gramy
w 37% aptek, od 1.80 zł do 5.99
Produkt w kategorii: dermatologia, inne leki dermatologiczne, inne preparaty dermatologiczne (kategoria ATC D11AX).

Charakterystyki produktu Bizmutu Galusan Zasadowy Hasco dla opakowania 2 gramy (2 G).

Wybrany dokument Bizmutu Galusan Zasadowy Hasco:
Dokument z 2021-02-12
PDF
dokument PDF dla Bizmutu Galusan Zasadowy Hasco

Podgląd dokumentu PDF Bizmutu Galusan Zasadowy Hasco

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-12

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY HASCO, proszek 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Bizmutu galusan zasadowy (Bismuthi subgallas) 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Proszek Żółty bezpostaciowy proszek o zawartości 48,0-51,0% w przeliczeniu na bizmut. 4.3. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na bizmutu galusan zasadowy. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Brak danych na temat interakcji soli bizmutu z innymi lekami po podaniu miejscowym. 4.8 Działania niepożądane Reakcje nadwrażliwości na bizmutu galusan zasadowy. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki zabliźniające, inne Kod ATC: D 03 AX Bizmutawy galusan zasadowy, zwany powszechnie zwyczajowo dermatolem, jest solą bizmutu trójwartościowego. 5.2. Właściwości farmakokinetyczne Produkt Bizmutu galusan zasadowy HASCO jest przeznaczony do stosowania miejscowego i jedynie niewielka część może ulec wchłonięciu, nawet po przypadkowym zażyciu doustnym. Związki bizmutu łącza się w znaczącym stopniu z białkami osocza i są rozprowadzane po całym organizmie, w tym do kości. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Podanie dożylne szczurom czystego bizmutu w dawce 0,5 mg/kg powodowało znaczący spadek ciśnienia tętniczego i spadek rytmu serca. Brak jest danych wskazujących na genotoksyczne, embriotoksyczne i kancerogenne działanie bizmutu galusanu zasadowego oraz na jego wpływ na funkcje rozrodcze i płodność. Zastosowanie miejscowe produktu Bizmutu galusan (...)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.