Charakterystyka produktu leczniczego dla Bisoprolol VP (Antipres)

lek na receptę, tabletki,

bisoprolol

, Pharmaswiss

Dawka:

Opakowanie:

30 tabletek
w 34% aptek, refundowany

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Charakterystyki produktu Bisoprolol VP (Antipres) dla opakowania 30 tabletek (5 mg).

Wybrany dokument Bisoprolol VP (Antipres):
Dokument z 2024-04-20
PDF
dokument PDF dla Bisoprolol VP (Antipres)

Podgląd dokumentu PDF Bisoprolol VP (Antipres)

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-04-20

Ulotki innych produktów zawierających bisoprolol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisoprolol VP, 5 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 135 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka. Dawkowanie u dzieci 2 Produktu leczniczego Bisoprolol VP nie należy stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej. 4.3 Przeciwwskazania Przeciwwskazane jest stosowanie bisoprololu u pacjentów z następującymi chorobami lub stanami:  nadwrażliwość na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;  ostra i nieleczona niewydolność serca oraz podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych;  wstrząs kardiogenny ;  blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (bez stymulatora serca);  zespół chorego węzła zatokowego;  blok zatokowo-przedsionkowy;  bradykardia z akcją serca poniżej 60 uderzeń/minutę przed rozpoczęciem leczenia;  niedociśnienie tętnicze;  ciężka astma oskrzelowa lub ciężka obturacyjna choroba płuc;  późne stadium miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych i zespół Raynauda;  kwasica metaboliczna;  nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Przeciwwskazane jest stosowanie bisoprololu u pacjentów jednocześnie przyjmujących floktafeninę lub sultopryd. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania U pacjentów (...)