---

Oryginalna ulotka dla Biostymina

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Aloes drzewiasty (aloe aborescens)

, Phytopharm Klęka, 5,0 ★

Opakowanie:

10 ampułek 1 mililitr
w 92% aptek, od 26,98 zł do 39,90 zł

Koszyk:

Ulotki Biostymina dla opakowania 10 ampułek 1 mililitr.

Wybrany dokument Biostymina:
Dokument z 2023-12-24
PDF
dokument PDF dla Biostymina

Podgląd dokumentu PDF Biostymina

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-12-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Ulotka dla pacjenta

Biostymina, płyn doustny 20.01.2023 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Biostymina, 1 ml, płyn doustny

Aloe arborescens folii recentis extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkieobjawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Biostymina i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostymina

3. Jak stosować lek Biostymina

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Biostymina

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Biostymina i w jakim celu się go stosuje

Biostymina jest lekiem zawierającym wodny wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego i jest przeznaczona do stosowania doustnego. Produkt jest stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazaniami do zastosowania leku są:

  • tradycyjnie, infekcje górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym,
  • pomocniczo w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostymina

Kiedy nie stosować leku Biostymina

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną,
  • jeśli u pacjenta stwierdzono postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biostymina należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

W przypadku wystąpienia gorączki, duszności, kaszlu z odkrztuszaniem ropnej plwociny lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Ulotka dla pacjenta

Biostymina, płyn doustny 20.01.2023 2

Dzieci i młodzież

Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 5 lat i młodzieży.

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Lek Biostymina a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Biostymina z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować z powodu braku danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat jakiegokolwiek szkodliwego wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Biostymina

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosować wyłącznie doustnie, nie stosować w formie iniekcji!

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania.

Dorośli: 1 ml (1 ampułka) na dobę lub co drugi dzień.

Młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat: 0,5 ml (pół ampułki) na dobę lub co drugi dzień.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat: Nie zaleca się stosowania.

Nie przechowywać ampułek po otwarciu.

Czas trwania cyklu terapii: 10 - 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kurację jednokrotnie po 4 - tygodniowej przerwie.

Powstający osad nie ma wpływu na działanie produktu.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biostymina

Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

Pominięcie zastosowania leku Biostymina

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ulotka dla pacjenta

Biostymina, płyn doustny 20.01.2023 3

Sposób użycia: rys. 1 Znaleźć kropkę znajdującą się tuż ponad nacięciem w najwęższym miejscu ampułki.

Nacięcie oznacza punkt przełamania szyjki ampułki.

rys. 2 Jedną ręką przytrzymać dolną część ampułki, nakryć kropkę kciukiem, a palcem wskazującym chwycić szyjkę ampułki.

rys. 3 Energicznie nacisnąć kciukiem kropkę i pociągnąć szyjkę ampułki w tył.

rys. 4 Ostrożnie usunąć górną część ampułki i zawartość ampułki wylać na łyżeczkę.

Uwaga: Ampułka to opakowanie przeznaczone do jednorazowego użytku. Nie przechowywać ampułek po otwarciu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Biostymina

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Biostymina

Skład leku w przeliczeniu na 1 ampułkę (1 ml):

Ulotka dla pacjenta

Biostymina, płyn doustny 20.01.2023 4

  • substancją czynną leku jest wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens folii recentis extractum) (1:4) – 1 ml, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.
  • pozostałe składniki (substancje pomocnicze): lek nie zawiera żadnych substancji dodatkowych.

Jak wygląda lek Biostymina i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego Biostymina są ampułki szklane, o pojemności 1ml, umieszczone w tekturowym pudełku, po 10 sztuk, wraz z ulotką dla pacjenta.

Na opakowaniu bezpośrednim – ampułce znajdują się oznaczenie numeru serii (S) i terminu ważności (Tw).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 000

Faks: + 48 61 28 68 529 info@europlant-group.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

;