Walproinian magnezu (magnesium valproate)

1 produkt zawierający Walproinian magnezu, w tym 1 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Dipromal

tabletki powlekane, 40 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek