Oryginalna ulotka dla Gluco Test Glukoza

środek spożywczy, płyn, Miralex

Dawka:

Opakowanie:

300 mililitrów
w 0% aptek

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Gluco Test Glukoza.