---Wolt Drive - produkty

Charakterystyka produktu leczniczego dla DIAVUE ToGo

wyrób medyczny, test paskowy

Opakowanie:

50 pasków
w 1% aptek, refundowany

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania DIAVUE ToGo.