---

Oryginalna ulotka dla Bebilon 3 Junior z Pronutra+

środek spożywczy, proszek (do wytworzenia płynu), Nutricia Polska

Dawka:

POWYŻEJ 1. ROKU

Opakowanie:

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Bebilon 3 Junior z Pronutra+.

;