---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Tagrisso

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, tabletki powlekane,

Ozymertynib (osimertinib)

, Astrazeneca

Dawka:

Opakowanie:

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Tagrisso.