---Xenna - produkty

Oryginalna ulotka dla Lactostad dla dorosłych

suplement diety, zawiesina,

lactobacillus plantarum

,

lactobacillus acidophilus

,

lactobacillus paracasei

,

bifidobacterium lactis

, Stada

Opakowanie:

7 butelek 7 mililitrów
w 19% aptek, od 30,83 zł do 42,79 zł

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Lactostad dla dorosłych.