---Wolt Drive - produkty

Dulsevia, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, kapsułki,

Duloksetyna (duloxetine)

, Krka

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Dulsevia na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 16,38 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 6,19 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Dulsevia

  Dulsevia to lek zawierający w swoim składzie duloksetynę, substancję z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Wskazany jest, m.in. w leczeniu dużych epizodów depresji, zaburzeń lękowych uogólnionych, bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej.

  więcej: Stosowanie Dulsevia, skutki uboczne i interakcje Dulsevia

  Jak działa Dulsevia?

  Duloksetyna jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (neuroprzekaźników). Powoduje zwiększenie stężenia tych substancji w ośrodkowym układzie nerwowym, dzięki czemu poprawia nastrój, działa przeciwlękowo, normalizuje poziom progu bólowego.

  Nie używaj Dulsevia, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • cierpisz na chorobę wątroby zaburzającą jej czynność,
  • masz ciężkie zaburzenia czynności nerek,
  • cierpisz na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
  • posiadasz rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (ze względu na zawartość sacharozy w składzie leku),
  • masz mniej niż 18 lat.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Dulsevia?

  Jeśli pacjent stosuje leki z grupy IMAO, powinien odstawić je na 14 dni przed rozpoczęciem terapii lekiem Dulsevia.

  Jak stosować Dulsevia?

  • Duże zaburzenia depresyjne: dawka początkowa 60 mg raz na dobę, maksymalnie dawkę można zwiększyć do 120 mg. Odpowiedź na leczenie trwa 2-4 tygodnie. 
  • Zaburzenia lękowe uogólnione: dawka początkowa 30 mg raz na dobę, dawka maksymalna 120 mg. 

  Zaleca się kontynuowanie terapii przez kilka miesięcy celem zapobiegania nawrotom choroby. Lek można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami. 

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Dulsevia?

  Lek może powodować rozszerzenie źrenic, dlatego należy go ostrożnie podawać pacjentom z jaskrą. Lek należy stosować ostrożnie również u pacjentów z objawami manii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i padaczką.

  Pacjenci ze stwierdzonym nadciśnieniem i innymi chorobami serca powinni kontrolować regularnie ciśnienie tętnicze krwi, ponieważ lek może spowodować u nich przełom nadciśnieniowy. Lek może powodować również nieprawidłowe wyniki enzymów wątrobowych i zaburzenia seksualne. 

  U pacjentów przyjmujących duloksetynę pojawia się ryzyko zespołu serotoninowego (szczególnie jeśli stosują jednocześnie leki, które wchodzą z nią w interakcję). Objawia się on pobudzeniem, omamami, śpiączką, tachykardią, niestabilnym ciśnieniem tętniczym, hipernatremią, zaburzeniami koordynacji, problemami żołądkowo-jelitowymi. 

  We wczesnym okresie leczenia pacjentów z depresją, zwiększa się ryzyko samobójstwa. Szczególnie uważnie należy obserwować pacjentów, którzy wcześniej przejawiali zachowania samobójcze. 

  Lek nie powinien być odstawiany nagle, ponieważ może to powodować objawy odstawienne, do których należą zawroty głowy, zaburzenia czucia, zmęczenie, senność, pobudzenie, niepokój, nudności, wymioty, drżenie, bóle głowy, bóle mięśni, drażliwość, nadmierna potliwość. Zwykle są one łagodne i przemijające. 

  Czy mogę łączyć Dulsevia z innymi lekami?

  Stosowanie leku Dulsevia z następującymi lekami może prowadzić do wystąpienia interakcji:

  • nieselektywne, nieodwracalne i odwracalne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) np. moklobemid, linezolid - ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego,
  • fluwoksamina - wzrost stężenia duloksetyny,
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (klomipramina, imipramina), ziele dziurawca zwyczajnego, tryptany, tramadol, petydyna, tryptofan - ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego,
  • risperidon, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina, imipramina), propafenon, metoprolol - ryzyko zwiększenia stężenia tych leków we krwi,
  • doustne leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe - zwiększone ryzyko krwawienia.

  Czy mogę łączyć Dulsevia z alkoholem?

  Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku Dulsevia z alkoholem, ponieważ nie prowadzono badań nad ryzykiem wynikającym z tego połączenia. Istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby. 

  Czy po zastosowaniu Dulsevia mogę prowadzić pojazdy?

  Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i w miarę możliwości ograniczyć tę czynność, ponieważ stosowanie leku Dulsevia może powodować sedację, senność i zawroty głowy. 

  Czy mogę stosować Dulsevia będąc w ciąży?

  Lek Dulsevia może być stosowany u kobiety w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

  Czy po zastosowaniu Dulsevia mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Dulsevia?

  Do najczęściej pojawiających się działań niepożądanych podczas stosowania leku Dulsevia zaliczono, m.in.:

  • nudności,
  • bóle głowy,
  • suchość w jamie ustnej,
  • senność,
  • zawroty głowy.

  Pełną listę działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania leku. 

  Skład Dulsevia

  • substancja czynna: 30 mg, 60 mg, 90 mg duloksetyny,
  • substancje pomocnicze: sacharoza, hypromeloza, talk, ftalan hypromelozy (dawka 30 i 60 mg), cytrynian trietylu, żelatyna, dwutlenek tytanu, żółty tlenek żelaza (dawka 60 mg i 90 mg) i czerwony tlenek żelaza (dawka 90 mg), indygotyna (dawka 30 i 60 mg), szelak, czarny tlenek żelaza.

  Jak przechowywać Dulsevia?

  Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25°C, chronić przed wilgocią.

  Źródła

  • Charakterystyka Produktu Leczniczego Dulsevia 90 mg 09/2019
  • Duloxetine, drugs.com; https://www.drugs.com/duloxetine.html (data wejścia 15-03-2021)

  Skład Dulsevia

  • substancja czynna: 30 mg, 60 mg, 90 mg duloksetyny,
  • substancje pomocnicze: sacharoza, hypromeloza, talk, ftalan hypromelozy (dawka 30 i 60 mg), cytrynian trietylu, żelatyna, dwutlenek tytanu, żółty tlenek żelaza (dawka 60 mg i 90 mg) i czerwony tlenek żelaza (dawka 90 mg), indygotyna (dawka 30 i 60 mg), szelak, czarny tlenek żelaza.

  Kto może wystawić receptę na Dulsevia?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Dulsevia

  2024-02-21

  Jak pokazują nasze statystyki, Dulsevia 60 mg po 90 kapsułek jest dostępny w aptekach.

  2024-02-02

  Jak pokazują nasze statystyki Dulsevia 30 mg po 90 kapsułek zaczyna pojawiać się w aptekach.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Dulsevia

  Kategorie Dulsevia

  Klasyfikacja ATC Dulsevia: N06AX

  Ceny po refundacji, 28 kapsułek, 30 mg

  Odpłatność 100%
  16,38 zł
  Limit
  14,56 zł
  Odpłatność 30%
  6,19 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Dulsevia w aptekach

  Wszystkie opakowania Dulseviaw 94% aptek
  28 kapsułekw 84% aptek

  Ulotka produktu Dulsevia

  Dulsevia
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Dulsevia (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy