---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Cisatracurium Accord

lecznictwo zamknięte, iniekcja,

Cisatrakurium (cisatracurium)

, Accord Healthcare

środek bardzo silnie działający

Dawka:

Opakowanie:

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Cisatracurium Accord.