---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Zoledronic Acid Pfizer

lecznictwo zamknięte, iniekcja,

Kwas zoledronowy (zoledronic acid)

, Pfizer

Dawka:

4 mg/5 ml
brak ofert

Opakowanie:

1 fiolka
w 0% aptek

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Zoledronic Acid Pfizer.