---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Zoledronic Acid Mylan

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, iniekcja,

Kwas zoledronowy (zoledronic acid)

, Mylan

Dawka:

4 mg/5 ml
brak ofert

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Zoledronic Acid Mylan.