dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 20 kapsułek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Węgiel leczniczy Microfarm, 200 mg, kapsułki twarde.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego (Carbo activatus) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułki twarde barwy białej lub oliwkowej 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Węgiel leczniczy w kapsułkach jest produktem leczniczym stosowanym w zatruciach pokarmowych, biegunkach, pomocniczo we wzdęciach, w zatruciach lekami i substancjami chemicznymi w porozumieniu z lekarzem.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Węgiel leczniczy podany równocześnie z innymi lekami znacznie osłabia ich wchłanianie z przewodu pokarmowego oraz ich działanie.

Aktywny węgiel nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego nie przewiduje się zagrożeń podczas stosowania produktu w okresie ciąży.

Aktywny węgiel nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego nie przewiduje się zagrożeń podczas stosowania produktu w tym okresie.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 1/3 Węgiel leczniczy nie wpływa lub wpływa w sposób nieistotny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane Po zastosowaniu znacznych ilości węgla leczniczego mogą wystąpić zaparcia 4.9. Przedawkowanie W przypadku przedawkowania węgla leczniczego mogą wystąpić zaparcia 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: jelitowe (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających carbo medicinalis

W kolejności według dostępności w aptekach.