---Wolt Drive - produkty

Tramal, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, kapsułki,

tramadol

, Stada

Dawka:

50 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Tramal na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 8,28 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 1,97 zł - Bezpłatny
 • 3,86 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Tramal

  Tramal to lek w postaci kapsułek zawierający tramadol, substancję narkotyczną o silnym działaniu z grupy opioidów. Lek jest przeznaczony w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Substancja czynna działa przeciwbólowo i przeciwkaszlowo. Preparatu nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

  więcej: Stosowanie Tramal, skutki uboczne i interakcje Tramal

  Jak działa Tramal?

  Tramadol pobudza receptory tzw. opioidowe (znajdujące się w układzie nerwowym) odpowiedzialne za regulację odczuwania bólu.

  Lek Tramal wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi zależnymi od noradrenaliny i serotoniny (neuroprzekaźniki, mediatory), znosząc w ten sposób ból.

  Siła jego działania określana jest jako 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

  Preparat wykazuje również działanie przeciwkaszlowe.

  Nie używaj Tramal, jeśli:

  jesteś uczulony na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

  Leku nie należy stosować u pacjentów:

  • w ostrym zatruciu alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidowymi lub lekami psychotropowymi;
  • przyjmujących inhibitory MAO (leki stosowane głównie w leczeniu depresji, choroby Parkinsona i niskiego ciśnienia) lub u pacjentów, którzy w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie preparatem przyjmowali inhibitory MAO;
  • z padaczką nie poddającą się leczeniu;
  • u których prowadzone jest leczenie uzależnienia od opioidów (np. metadon, kodeina, morfina);
  • u których występuje ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby.

  Nie należy stosować produktu Tramal w postaci kapsułek u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

  Nie należy stosować preparatu jako terapii substytucyjnej (zastępczej) u pacjentów uzależnionych od opioidów.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Tramal?

  Preparat należy stosować ostrożnie u osób:

  • uzależnionych od opioidów,
  • wrażliwych na leki opioidowe,
  • po urazach głowy,
  • we wstrząsie,
  • w zaburzeniach świadomości niejasnego pochodzenia,
  • z zaburzeniami oddechowymi,
  • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,
  • starszych po 75 roku życia, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione,
  • z niewydolnością nerek lub wątroby, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione.

  Jak stosować Tramal?

  Dorośli i dzieci po 12 roku życia: 50-100 mg co 4-6 godzin.

  U osób starszych po 75 roku życia, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione, należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

  U osób z niewydolnością nerek i lub wątroby, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione, należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Tramal?

  Stosowanie leku Tramal może prowadzić do uzależnienia i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania takiego samego efektu), dlatego należy go stosować nie dłużej, niż jest to konieczne.

  Czy mogę łączyć Tramal z innymi lekami?

  Leku nie można stosować jednocześnie z:

  • inhibitorami MAO - monoaminooksydazy (leki stosowane głównie w leczeniu depresji, choroby Parkinsona i niskiego ciśnienia), np. moklobemid, selegilina;
  • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. escitalopram, fluoksetyna;
  • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), np. wenlafaksyna;
  • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. nortryptylina, doksepina;
  • lekami przeciwpsychotycznymi, np. chlorprotiksen, haloperidol, sulpiryd;
  • innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy, np. buproprion.

  Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tramal równocześnie z :

  • pochodnymi kumaryny, np. warfaryna;
  • lekami metabolizowanymi (rozkładanymi) w wątrobie przez izoenzym cytochromu P450 (erytromycyna, ketokonazol);
  • ondansetronem - lek przeciwwymiotny;
  • karbamazepiną - lek psychotropowy, przeciwdrgawkowy, poprawiający nastrój;
  • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną, leki te działają na te same receptory co lek tramal (może to osłabić jego działanie).

  Wszystkie konsekwencje stosowania leku Tramal z powyższymi lekami można sprawdzić w ulotce leku.

  Czy mogę łączyć Tramal z alkoholem?

  Podczas stosowania leku bezwzględnie nie należy spożywać alkoholu.

  Czy po zastosowaniu Tramal mogę prowadzić pojazdy?

  Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

  Czy mogę stosować Tramal będąc w ciąży?

  Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

  Czy po zastosowaniu Tramal mogę karmić piersią?

  W czasie długotrwałego stosowania leku nie należy karmić piersią.

  Nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią z powodu jednorazowego podania leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Tramal?

  Wśród bardzo często i często występujących działań niepożądanych wymienia się: zawroty głowy, nudności, bóle głowy, senność, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, pocenie się, uczucie zmęczenia.

  Szczegółowy opis wszystkich działań niepożądanych znajduje się w ulotce leku.

  Skład Tramal

  • substancja czynna: 50 lub 100 mg chlorowodorku tramadolu,
  • substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa,stearynian magnezu, krzemionka koloidalna, żelatyna, tlenek żelaza żółty (E172), dwutlenek tytanu (E171), laurylosiarczan sodu.

  Jak przechowywać Tramal?

  Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.

  Źródła

  Karta charakterystyki produktu leczniczego.

  Skład Tramal

  • substancja czynna: 50 lub 100 mg chlorowodorku tramadolu,
  • substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa,stearynian magnezu, krzemionka koloidalna, żelatyna, tlenek żelaza żółty (E172), dwutlenek tytanu (E171), laurylosiarczan sodu.

  Kto może wystawić receptę na Tramal?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Tramal

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Tramal

  Klasyfikacja ATC Tramal: N02AX

  Ceny po refundacji, 20 kapsułek, 50 mg

  Odpłatność 100%
  8,28 zł
  Limit
  6,31 zł
  Odpłatność 30%
  3,86 zł
  Bezpłatny
  1,97 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Tramal w aptekach

  Wszystkie opakowania Tramalw 76% aptek
  20 kapsułekw 76% aptek

  Ulotka produktu Tramal

  Tramal
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Tramal (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy