---Wolt Drive - produkty

Tramal, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, czopki,

tramadol

, Stada

Dawka:

100 mg

Opakowanie:

Koszyk:

Więcej informacji o Tramal

Tramal to lek w postaci czopków zawierających tramadol, substancję narkotyczną o silnym działaniu, stosowaną w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

więcej: Stosowanie Tramal, skutki uboczne i interakcje Tramal

Jak działa Tramal?

Tramadol pobudza receptory tzw. opioidowe (znajdujące się w układzie nerwowym) odpowiedzialne za regulację odczuwania bólu.

Lek Tramal wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi zależnymi od noradrenaliny i serotoniny (neuroprzekaźniki, mediatory), znosząc w ten sposób ból.

Siła jego działania określana jest jako 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

Preparat wykazuje również działanie przeciwkaszlowe.

Nie używaj Tramal, jeśli:

jesteś uczulony na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Leku nie należy stosować u pacjentów:

 • w ostrym zatruciu alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidowymi lub lekami psychotropowymi;
 • przyjmujących inhibitory MAO (leki stosowane głównie w leczeniu depresji, choroby Parkinsona i niskiego ciśnienia) lub u pacjentów, którzy w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie preparatem przyjmowali inhibitory MAO;
 • z padaczką nie poddającą się leczeniu;
 • u których prowadzone jest leczenie uzależnienia od opioidów (np. metadon, kodeina, morfina);
 • u których występuje ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby.

Nie należy stosować produktu Tramal w postaci czopków u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie należy stosować preparatu jako terapii substytucyjnej (zastępczej) u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Tramal?

Preparat należy stosować ostrożnie u osób:

 • uzależnionych od opioidów,
 • wrażliwych na leki opioidowe,
 • po urazach głowy,
 • we wstrząsie,
 • w zaburzeniach świadomości niejasnego pochodzenia,
 • z zaburzeniami oddechowymi,
 • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,
 • starszych po 75 roku życia, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione,
 • z niewydolnością nerek lub wątroby, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione.

Jak stosować Tramal?

Dorośli i dzieci po 12 roku życia: 100 mg (1 czopek) co 4-6 godzin.

U osób starszych po 75 roku życia, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione, należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

U osób z niewydolnością nerek lub wątroby, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione, należy wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Tramal?

Stosowanie leku Tramal może prowadzić do uzależnienia i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania takiego samego efektu), dlatego należy go stosować nie dłużej, niż jest to konieczne.

Czy mogę łączyć Tramal z innymi lekami?

Leku nie można stosować jednocześnie z:

 • inhibitorami MAO - monoaminooksydazy (leki stosowane głównie w leczeniu depresji, choroby Parkinsona i niskiego ciśnienia), np. moklobemid, selegilina;
 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. escitalopram, fluoksetyna;
 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), np. wenlafaksyna;
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. nortryptylina, doksepina;
 • lekami przeciwpsychotycznymi, np. chlorprotiksen, haloperidol, sulpiryd;
 • innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy, np. buproprion.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tramal równocześnie z :

 • pochodnymi kumaryny, np. warfaryna;
 • lekami metabolizowanymi (rozkładanymi) w wątrobie przez izoenzym cytochromu P450 (erytromycyna, ketokonazol);
 • ondansetronem - lek przeciwwymiotny;
 • karbamazepiną - lek psychotropowy, przeciwdrgawkowy, poprawiający nastrój;
 • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną, leki te działają na te same receptory co lek tramal (może to osłabić jego działanie).

Wszystkie konsekwencje stosowania leku Tramal z powyższymi lekami można sprawdzić w ulotce leku.

Czy mogę łączyć Tramal z alkoholem?

Podczas stosowania leku bezwzględnie nie należy spożywać alkoholu.

Czy po zastosowaniu Tramal mogę prowadzić pojazdy?

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Czy mogę stosować Tramal będąc w ciąży?

Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

Czy po zastosowaniu Tramal mogę karmić piersią?

W czasie długotrwałego stosowania leku nie należy karmić piersią.

Nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią z powodu jednorazowego podania leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Tramal?

Wśród bardzo często i często występujących działań niepożądanych wymienia się: zawroty głowy, nudności, bóle głowy, senność, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, pocenie się, uczucie zmęczenia.

Szczegółowy opis wszystkich działań niepożądanych znajduje się w ulotce leku.

Skład Tramal

 • substancja czynna: 100 mg chlorowodorku tramadolu,
 • substancje pomocnicze: tłuszcz twardy.

Jak przechowywać Tramal?

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C.

Źródła

Karta charakterystyki produktu leczniczego

Skład Tramal

 • substancja czynna: 100 mg chlorowodorku tramadolu,
 • substancje pomocnicze: tłuszcz twardy.

Kto może wystawić receptę na Tramal?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Tramal

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Tramal

Klasyfikacja ATC Tramal: N02AX

Dostępność Tramal w aptekach

Wszystkie opakowania Tramalw 1% aptek
5 czopkóww 1% aptek

Ulotka produktu Tramal

Tramal
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Tramal (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy