Tizanor, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

Tyzanidyna (tizanidine)

, Orion

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Tizanor na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 10,90 zł do 27,99 zł.
 Pokaż mapę 

Więcej informacji o Tizanor

Tizanor jest lekiem zwiotczającym mięśnie, stosowanym w spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym, urazem albo chorobą rdzenia kręgowego. Substancją czynną leku jest tyzanidyna, która zmniejsza patologicznie zwiększone napięcie mięśniowe, a także skurcze toniczne i kloniczne.

więcej: Stosowanie Tizanor, skutki uboczne i interakcje Tizanor

Jak działa Tizanor?

Tyzanidyna będąca substancją czynną preparatu, jest agonistą receptorów alfa2-adrenergicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, na poziomach ponadrdzeniowym i rdzeniowym. Aktywacja tych receptorów prowadzi do zahamowania przewodzenia impulsów odpowiedzialnych za nadmierne napięcie mięśni. Lek nie wywiera bezpośredniego działania na mięśnie szkieletowe, płytkę nerwowo-mięśniową czy monosynaptyczne odruchy rdzeniowe.

Lek Tizanor wykazuje maksimum działania zwiotczającego mięśnie po około 2-3 h od podania i cechuje się względnie krótkim czasem działania.

Nie używaj Tizanor, jeśli:

 • wykazujesz nadwrażliwość na tyzanidynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
 • wykazujesz istotne zaburzenia czynności wątroby, ponieważ lek jest metabolizowany głównie przez ten narząd,
 • stwierdzono u Ciebie rzadko występująca, dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
 • pacjent ma mniej niż 18 lat.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Tizanor?

 • W przypadku kobiet w wieku rozrodczym, przed rozpoczęciem kuracji, należy wykluczyć możliwość ciąży.
 • Należy zachować szczególną ostrożność przed wdrożeniem terapii u osób z niewydolnością nerek, wątroby i z nadciśnieniem. 

Jak stosować Tizanor?

 • Zazwyczaj terapię rozpoczyna się od pojedynczej dawki 2 mg leku, stopniowo ją zwiększając. Godziny i częstość dawkowania produktu należy dostosować z pomocą lekarza do indywidualnych potrzeb pacjenta, najlepiej w dawkach podzielonych, do 3-4 razy na dobę. 
 • Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Nie należy przekraczać ustalonej dawki leku, gdyż nie zwiększy to skuteczności preparatu, a może negatywnie wpłynąć na zdrowie. 

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Tizanor?

 • Zaburzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia pracy nerek i wątroby, nadciśnienie tętnicze - we wszystkich wymienionych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności podczas całego czasu trwania terapii oraz regularne wykonywanie EKG i badań laboratoryjnych.
 • Po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej przewlekle w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi, obserwowano nadciśnienie z odbicia i tachykardię (objawy zespołu odstawiennego).
 • Leczenie preparatem Tizanor należy przerwać w przypadku utrzymywania się aktywności aminotransferazy glutaminianowo-pirogronianowej (SGPT) lub aminotransferazy glutaminianowo-szczawiooctowej (SGOT) w surowicy na poziomie przekraczającym ponad trzy razy górną granicę normy.
 • Leczenie należy przerwać u osób, u których wystąpi żółtaczka lub objawy zapalenia wątroby.

Czy mogę łączyć Tizanor z innymi lekami?

 • Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z inhibitorami CYP1A2, takimi jak cyprofloksacyna czy fluwoksamina, gdyż powodują one zwiększenie stężenia tyzanidyny w osoczu, przyczyniając się tym samym do silnego niedociśnienia, senności, zawrotów głowy i zaburzeń psychomotorycznych.
 • Równoczesne podawanie Tizanoru z innymi inhibitorami CYP1A2, takimi jak niektóre leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron, meksyletyna, propafenon), doustne leki antykoncepcyjne, niektóre fluorochinolony (np. enoksacyna, pefloksacyna, cyprofloksacyna), cymetydyna, rofekoksyb, tylkopidyna. Stosowanie leków, które hamują aktywność tego izoenzymu może powodować zwiększenie stężenia tyzanidyny we krwi i nasilenie jej działań niepożądanych, w tym możliwe wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG.
 • Leki przeciwhistaminowe, leki uspokajające i nasenne (np. pochodne benzodiazepiny, baklofen) mogą nasilać działanie sedatywne Tizanoru.
 • Należy unikać stosowania leku w połączeniu z preparatami mogącymi wydłużać odstęp QTc w zapisie EKG, takimi jak: cisaprid, azytromycyna, amitryptylina.
 • Równoczesne stosowanie tyzanidyny z lekami obniżającymi ciśnienie krwi (w tym z diuretykami), może sporadycznie prowadzić do niedociśnienia tętniczego i bradykardii.
 • Zalecane jest zachowanie ostrożności, przy równoczesnym stosowaniu tyzanidyny i środków blokujących z grupy alfa adrenoreceptorów lub digoksyny, ponieważ takie połączenie może prowadzić do niedociśnienia tętniczego lub brachykardii.

Czy mogę łączyć Tizanor z alkoholem?

Nie zaleca się łączenia leku Tizanor z alkoholem, ze względu na fakt, że alkohol może nasilać sedatywne działanie produktu Tizanor. 

Czy po zastosowaniu Tizanor mogę prowadzić pojazdy?

Pacjenci u których po zastosowaniu leku wystąpi senność, zawroty głowy lub jakiekolwiek objawy niedociśnienia, powinni powstrzymać się od wykonywania czynności wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, w tym prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. 

Czy mogę stosować Tizanor będąc w ciąży?

Badania na zwierzętach wykazały zwiększenie śmiertelności prenatalnej i okołoporodowej przy podawaniu preparatu w dawkach toksycznych dla matki. Ponieważ nie przeprowadzono badań kontrolnych u kobiet ciężarnych, stosowanie leku Tizanor w ciąży jest uzasadnione tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści dla matki jednoznacznie przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Czy po zastosowaniu Tizanor mogę karmić piersią?

Badania na zwierzętach wykazały, że tyzanidyna jest w niewielkim stopniu uwalniania do mleka zwierząt. Mimo tego, nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Tizanor?

Do najczęściej występujących działań niepożądanych leku Tizanor należą, m.in.:

 • senność, zawroty głowy,
 • zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości rytmu serca,
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej,
 • niedociśnienie tętnicze, zmęczenie.

Rzadziej opisano również, m.in.:

 • nudności,
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
 • reakcje alergiczne (świąd, wysypka),
 • osłabienie mięśni,
 • omamy, stany splątania, zaburzenia snu, bezsenność,
 • przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (AST, ALT) w surowicy.

Skład Tizanor

 • substancja czynna: 2 mg lub 4 mg tyzanidyny (w postaci chlorowodorku tyzanidyny),
 • substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Jak przechowywać Tizanor?

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w suchym i zacienionym miejscu, najlepiej w opakowaniu oryginalnym. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Tizanor

 • substancja czynna: 2 mg lub 4 mg tyzanidyny (w postaci chlorowodorku tyzanidyny),
 • substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Kto może wystawić receptę na Tizanor?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Tizanor

2023-03-01

Jak pokazują nasze statystyki Tizanor 4 mg po 30 tabletek pojawia się w coraz większej liczbie aptek.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Tizanor

Dostępność Tizanor w aptekach

Wszystkie opakowania Tizanorw 75% aptek
30 tabletekw 65% aptek

Ulotka produktu Tizanor

Tizanor
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Tizanor (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Tizanor