---Wolt Drive - produkty

Systen Sequi, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, system transdermalny,

estradiol

,

Noretysteron (norethisterone)

, Theramex Ireland Limited

Dawka:

Systen 50: 3,2 mg, Systen Conti: 3,2 mg + 11,2 mg

Opakowanie:

8 plastrów: 4 Systen 50 + 4 Systen Conti
w 26% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Systen Sequi na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 30,07 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 13,70 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Systen Sequi

  Systen Sequi to lek dostępny na receptę w postaci plastrów - systemu transdermalnego, wykorzystywany w hormonalnej terapii zastępczej. Produkt składa się z 4 plastrów zawierających estradiol (Systen 50) i 4 plastrów zawierających estradiol oraz noretysteron (Systen Conti). Wskazaniem do stosowania leku jest hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów związanych z menopauzą.

  więcej: Stosowanie Systen Sequi, skutki uboczne i interakcje Systen Sequi

  Jak działa Systen Sequi?

  Estradiol i noretysteron są hormonami, które leczą objawy menopauzy wynikające ze zmniejszonej ilości tych hormonów wytwarzanych przez organizm (hormony endogenne).

  Dzięki temu zmniejszają występowanie objawów zespołu menopauzalnego, takich jak zmiana nastroju, uderzenia gorąca, utrata masy kostnej, nietrzymanie moczu i innych.

  Nie używaj Systen Sequi, jeśli:

  • jesteś uczulony na którykolwiek składnik leku,
  • występuje, występował lub jest podejrzewany rak piersi lub nowotwór estrogenozależny (np. rak błony śluzowej macicy),
  • występuje nieleczony rozrost błony śluzowej macicy,
  • w przypadku przebytej lub obecnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) lub zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (np. dusznica bolesna, zawał serca),
  • występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu,
  • występują lub kiedykolwiek wystąpiły ciężkie schorzenia wątroby - do czasu, gdy wyniki prób czynnościowych wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych,
  • występuje porfiria.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Systen Sequi?

  Leczenie za pomocą HTZ należy stosować jedynie wtedy, gdy objawy pomenopauzalne wpływają niekorzystnie na jakość życia. U wszystkich pacjentek, co najmniej raz w roku, należy dokonywać starannej oceny ryzyka i korzyści, a HTZ można kontynuować dopóki korzyści przeważają nad ryzykiem.

  Jak stosować Systen Sequi?

  Plaster powinien być przyklejony na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia, poniżej talii. Kolejne plastry powinny być przyklejane w innych miejscach.

  Plastry Systen 50 i Systen Conti powinny być stosowane sekwencyjnie, oddzielnie w następującej kolejności: kolejno 4 plastry Systen 50, następnie kolejno 4 plastry SystenConti. Cykl zmiany plastrów należy powtarzać bez przerw.

  Pomiędzy kolejnym założeniem plastra w danym miejscu musi upłynąć okres co najmniej jednego tygodnia.

  Nie ma potrzeby zdejmowania systemu transdermalnego podczas kąpieli lub pod prysznicem.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Systen Sequi?

  W miejscu przyklejenia leku nie należy stosować kremów, toników lub pudrów, ze względu na możliwość zmiany właściwości przylepnych plastra.

  W przypadku odklejenia się plastra należy natychmiast założyć nowy, zachowując jednak dotychczasowy termin zmiany systemu transdermalnego na nowy.

  Terapia estrogenowa może wpływać na niektóre wyniki badań laboratoryjnych, np. test tolerancji glukozy lub badania czynnościowe tarczycy.

  Podczas leczenia zalecane są okresowe badania kontrolne. Należy przeprowadzać badania diagnostyczne, w tym regularne badania piersi lub mammografię oraz być pod stałą opieką lekarza.

  Czy mogę łączyć Systen Sequi z innymi lekami?

  Metabolizm estrogenów i progestagenów może ulec nasileniu na skutek równoczesnego stosowania substancji pobudzających działanie enzymów metabolizujących leki, w szczególności enzymów cytochromu P450, co może skutkować zmniejszeniem stężenia produktu leczniczego i może powodować zmniejszenie działania terapeutycznego i nieplanowe krwawienie. W celu uniknięcia tych interakcji powiedz swojemu lekarzowi o wszystkich stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty.

  Czy mogę łączyć Systen Sequi z alkoholem?

  Producent nie podaje informacji na temat negatywnego wpływu alkoholu na działanie Systen Sequi.

  Czy po zastosowaniu Systen Sequi mogę prowadzić pojazdy?

  Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu Systen Sequi na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Czy mogę stosować Systen Sequi będąc w ciąży?

  Systen Sequi jest przeciwwskazany do stosowania w czasie ciąży. Jeśli podczas stosowania produktu okaże się, że jesteś w ciąży, lek należy natychmiast odstawić i trzeba skontaktować się z lekarzem.

  Czy po zastosowaniu Systen Sequi mogę karmić piersią?

  Stosowanie tego leku jest przeciwwskazane w czasie karmienia piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Systen Sequi?

  Na podstawie danych z badań klinicznych, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były:

  • reakcja w miejscu podania,
  • ból piersi,
  • nudności, ból brzucha, wzdęcia, kurcze brzucha, ból żołądka,
  • bóle stawów,
  • kandydoza (grzybica) pochwy,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • uczucie zmęczenia, zawroty i bóle głowy,
  • obrzęk i zwiększenie masy ciała,
  • krwawienia z dróg rodnych, bolesne miesiączkowanie, zespół napięcia przedmiesiączkowego,
  • depresja.

  Szczegółowy opis wszystkich działań niepożądanych znajduje się w ulotce leku.

  Skład Systen Sequi

  • substancja czynna: estradiol w postaci estradiolu półwodnego oraz noretysteronu octan,
  • substancje pomocnicze: warstwa adhezyjna: kopolimer akrylowy, guma guar; warstwa ochronna (warstwa zabezpieczająca zewnętrzna): poliester; warstwa zabezpieczająca (do usunięcia): polietylenotereftalan.

  Opakowanie zawiera 8 systemów transdermalnych w saszetkach (4 plastry zawierające estradiol - Systen 50 i 4 plastry zawierające estradiol oraz noretysteron - Systen Conti), umieszczonych w tekturowym pudełku.

  Jak przechowywać Systen Sequi?

  Przechowywać w temperaturze do 25°C.

  Źródła

  Karta charakterystyki produktu leczniczego

  Skład Systen Sequi

  • substancja czynna: estradiol w postaci estradiolu półwodnego oraz noretysteronu octan,
  • substancje pomocnicze: warstwa adhezyjna: kopolimer akrylowy, guma guar; warstwa ochronna (warstwa zabezpieczająca zewnętrzna): poliester; warstwa zabezpieczająca (do usunięcia): polietylenotereftalan.

  Opakowanie zawiera 8 systemów transdermalnych w saszetkach (4 plastry zawierające estradiol - Systen 50 i 4 plastry zawierające estradiol oraz noretysteron - Systen Conti), umieszczonych w tekturowym pudełku.

  Kto może wystawić receptę na Systen Sequi?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Systen Sequi

  2023-09-28

  Od producenta mamy informację, iż aktualnie trwa dystrybucja plastrów Systen Sequi do hurtowni w Polsce. W najbliższych dniach spodziewamy się zatem poprawy dostępności tego leku w aptekach.

  2022-09-19

  Jak pokazują nasze statystyki plastry Systen Sequi są już dostępne w coraz większej liczbie aptek.

  2022-08-18

  Jak pokazują nasze statystyki plastry Systen Sequi są już dostępne w coraz większej liczbie aptek.

  2022-08-18

  Jak pokazują nasze statystyki plastry Systen Sequi są już dostępne w coraz większej liczbie aptek.

  2022-07-07

  Z firmy Theramex otrzymaliśmy właśnie informację, iż plastry Systen Sequi są już w Polsce i od jutra rozpoczyna się dostarczanie leku do aptek.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Systen Sequi

  Ceny po refundacji, 8 plastrów: 4 Systen 50 + 4 Systen Conti, Systen 50: 3,2 mg, Systen Conti: 3,2 mg + 11,2 mg

  Odpłatność 100%
  30,07 zł
  Limit
  23,39 zł
  Odpłatność 30%
  13,70 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Systen Sequi w aptekach

  Wszystkie opakowania Systen Sequiw 26% aptek
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację