---Zaspray - produkty

Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, płyn,

Alergoidy roztoczy kurzu domowego (alergeny roztoczy kurzu domowego)

, Stallergenes

Opakowanie:

Koszyk:

UWAGA: w sprzedaży dostępne są różne mieszanki Staloral, potwierdź z apteką jaki rodzaj jest aktualnie dostępny.

7 aptek z Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego na stanie w Polsce

Lokalizacja:
Zakres cen od 359,99 zł do 399,99 zł.
 Pokaż mapę 
---Zaspray - produkty

Więcej informacji o Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego to doustna szczepionka odczulająca dostępna na receptę. Stosowana w celu zmniejszenia wrażliwości na roztocza, a tym samym złagodzenia reakcji alergicznej, objawiającej się jako świąd, kichanie, katar, zapalenie spojówek, wysypka. Zawiera niskie dawki wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego lub ich mieszanek. Leczenie przebiega w dwóch etapach - dostępne są szczepionki podstawowe (gdzie pacjent stopniowo zwiększa dawkę leku) i podtrzymujące (podanie stałej dawki). Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci od 5. roku życia.

więcej: Stosowanie Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, skutki uboczne i interakcje Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Jak działa Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego jest lekiem odczulającym, zawierającym w swoim składzie wyciągi alergenowe lub ich mieszanki. Preparat podawany jest w ramach immunoterapii swoistej, mającej na celu uniewrażliwienie pacjenta na dany alergen. Dokładny mechanizm działania alergenów nie jest poznany. Wykazano, że immunoterapia powoduje zmiany w odpowiedzi limfocytów T (cząstek odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną) na podany alergen, podwyższa poziom swoistych przeciwciał IgG4 i IgG1, a czasem IgA oraz obniża poziom swoistych przeciwciał IgE. 

Nie używaj Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, jeśli:

 • jesteś uczulony na którykolwiek z pozostałych składników leku,
 • cierpisz na choroby lub zaburzenia układu immunologicznego,
 • u pacjenta stwierdzono chorobę nowotworową,
 • chorujesz na ciężką lub niekontrolowaną astmę,
 • u pacjenta stwierdzono zapalenie jamy ustnej.

Tylko lekarz może określić, czy istnieją przeciwwskazania do stosowania tego leku.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

Jeżeli występuje taka konieczność, przed rozpoczęciem terapii należy ustabilizować objawy alergii odpowiednim leczeniem objawowym. Jeśli u pacjenta występują ciężkie objawy kliniczne alergii w momencie rozpoczęcia leczenia – terapię należy odłożyć w czasie. Lek zawiera w swoim składzie sód.

Ponadto przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli: 

 • pacjent chorował na inne choroby w ostatnim czasie lub alergia uległa nasileniu,
 • pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu w jamie ustnej lub ma mieć usunięty ząb - należy przerwać leczenie lekiem Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, aż do czasu całkowitego wygojenia jamy ustnej,
 • pacjent choruje lub chorował w przeszłości na eozynofilowe zapalenie przełyku,
 • w trakcie leczenia u pacjenta wystąpi silny lub uporczywy ból brzucha, trudności w połykaniu lub ból w klatce piersiowej,

Podczas pierwszego stosowania preparatu należy pamiętać, że pompka dozująca odmierza pełną dawkę leku po 5 naciśnięciach. 

Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę konieczność użycia epinefryny w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.

Jak stosować Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

Lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Wielkość podawanej dawki leku nie zależy od wieku pacjenta, ale od jego indywidualnej reaktywności na alergen. Immunoterapia jest bardziej skuteczna, jeżeli wprowadzana jest w początkowej fazie choroby. W przypadku alergii sezonowych, zaleca się rozpocząć leczenie przed sezonem pylenia i kontynuować aż do jego końca. W przypadku alergii całorocznej, zaleca się kontynuować leczenie przez cały rok.

Leczenie preparatem Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego dzieli się na dwa etapy - leczenie podstawowe (ze stopniowym zwiększaniem dawki) oraz leczenie podtrzymujące (za pomocą stałej dawki).

W leczeniu wykorzystywane są roztwory alergenów o różnych stężeniach, dla których opakowania różnią się kolorem wieczka - kolor wieczka: niebieski – stężenie 10 IR/ml; kolor wieczka: fioletowy – stężenie 300 IR/ml.

Lek należy przyjmować w trakcie dnia, do pustych ust, bez jedzenia i picia. Dawka leku powinna być podana pod język poprzez silne naciśnięcie pompki i połknięta po około 2 minutach.


Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki:

 • Dawkę leku należy odmierzyć pod język poprzez naciśnięcie tłoczka pompki dozującej. Po 2 minutach porcję leku należy połknąć. Preparat stosuje się codziennie, zwiększając każdorazowo dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, według schematu dawkowania zawartego w ulotce. Schemat dawkowania może być modyfikowany wg potrzeb przez lekarza.


Leczenie podtrzymujące - dawka stała:

 • Maksymalna, dobrze tolerowana dawka leku powinna być przyjmowana codziennie lub trzy razy w tygodniu. Zalecane dawkowanie to przynajmniej 4 naciśnięcia 3 razy w tygodniu lub 2 do 4 naciśnięć przyjmowanych codziennie, przy zastosowaniu roztworu o stężeniu 300 IR/ml.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

W większości przypadków leczenie odczulające stosuje się przez okres od 3 do 5 lat. W przypadku alergii sezonowej, immunoterapię swoistą można prowadzić przez kilka sezonów w kolejnych latach. W razie braku istotnej poprawy po roku stosowania preparatu (w przypadku alergii całorocznej) lub po pierwszym sezonie pylenia (w przypadku alergii sezonowej) lekarz dokona ponownej oceny terapii. 

Jeżeli pacjent przyjął wyższą dawkę leku niż jest to zalecane, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, ponieważ może to wywołać większą ilość działań niepożądanych o zwiększonym nasileniu. 

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Przyjmowanie leku należy kontynuować według ustalonego schematu. 

W razie odstawienia leku na krócej niż tydzień, można kontynuować terapię stosując ostatnią przyjmowaną dawkę. W przypadku przerwania leczenia na dłużej niż tydzień, w celu wznowienia terapii należy skontaktować się z lekarzem.

Czy mogę łączyć Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego z innymi lekami?

Przed rozpoczęciem terapii należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach. 

Jeżeli pacjent przyjmuje określone leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy-MAO), istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku potrzeby zastosowania epinefryny (przepisywanej w przypadku ciężkich reakcji alergicznych), nawet ze skutkiem śmiertelnym.

W przypadku, gdy pacjent ma planowane szczepienie profilaktyczne przeciw chorobom zakaźnym może wykonać je bez konieczności przerywania leczenia, ale tylko po ocenie ogólnego stanu zdrowia.

Leczenie objawowe alergii (np. lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami donosowymi) może przebiegać równocześnie z przyjmowaniem leku Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego.

Czy mogę łączyć Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego z alkoholem?

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego z alkoholem. 

Czy po zastosowaniu Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego mogę prowadzić pojazdy?

Lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. 

Czy mogę stosować Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego będąc w ciąży?

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego podczas ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie kuracji, terapia może być kontynuowana pod ścisłym nadzorem lekarza.

Czy po zastosowaniu Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego mogę karmić piersią?

Nie wiadomo, czy lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego jest wydzielany do mleka matki. Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub odstawieniu produktu, po rozważeniu korzyści karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia dla kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

Podczas stosowania preparatu Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak reakcje alergiczne występujące bezpośrednio po podaniu leku lub z opóźnieniem. Wśród nich mogą pojawić się świąd oka i ucha lub jamy ustnej, podrażnienie gardła, obrzęk gardła, pęcherze jamy ustno-gardłowej, nieżyt nosa, kaszel, rumień, obrzęk warg, obrzęk języka, zapalenie, obrzęk i parestezje jamy ustnej, dyskomfort w jamie ustno-gardłowej, zaburzenia gruczołów, ślinowych, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.

Należy pamiętać, że działanie niepożądane mogą, ale nie muszą wystąpić u wszystkich pacjentów.

Rzadziej występujące działania niepożądane opisane są w ulotce leku dołączonej do opakowania. 

Skład Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe lub ich mieszanki o stężeniu 10 lub 300 IR*/ml (zgodnie z poniższym wykazem) w połączeniu z mannitolem. Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie alergenów wymienionych w poniższym wykazie.

 • Wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: 315 Dermatophagoides pteronyssinus, 314 Dermatophagoides farinae, 335 Blomia kuligani
 • Substancje pomocnicze: Sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona.

Jak przechowywać Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

Przed otwarciem lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 2°C - 8°C.

Po pierwszym otwarciu preparat o stężeniu 10 IR/ml należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) do 1 miesiąca, z kolei preparat o stężeniu 300 IR/ml - w temperaturze poniżej 25°C do 1 miesiąca lub w lodówce (2°C - 8°C) do 1 miesiąca.

Źródła

 • Ulotka leku Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
 • Charakterystyka produktu leczniczego Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Skład Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe lub ich mieszanki o stężeniu 10 lub 300 IR*/ml (zgodnie z poniższym wykazem) w połączeniu z mannitolem. Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie alergenów wymienionych w poniższym wykazie.

 • Wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: 315 Dermatophagoides pteronyssinus, 314 Dermatophagoides farinae, 335 Blomia kuligani
 • Substancje pomocnicze: Sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona.

Kto może wystawić receptę na Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Kategorie Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Klasyfikacja ATC Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego: V01AA

Dostępność Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego w aptekach

Wszystkie opakowania Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowegow 1% aptek
1 zestaw podtrzymujący: 2 fiolki 10 mililitrów + pompki dozującew 1% aptek

Ulotka produktu Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Staloral 300 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego

Najnowsze filmy