Oryginalna ulotka dla Androcur Depot

lek na receptę, iniekcja,

Cyproteron (cyproterone)

, Bayer Schering

Dawka:

300 mg/3 ml
brak ofert

Opakowanie:

3 ampułki
w 0% aptek

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Androcur Depot.