---

M-M-RVaxPro, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Wirus odry (measles)

,

Szczepionka przeciw różyczce (rubella vaccine)

,

Szczepionka na świnkę (mumps vaccine)

, Sanofi Pasteur Msd

Opakowanie:

Koszyk:

Więcej informacji o M-M-RVaxPro

M-M-RVAXPRO jest szczepionką stosowaną w celu zapobiegania chorobom wywołanym przez wirusy odry, świnki i różyczki u osób w wieku powyżej 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach, gdy wczesna ochrona uznana jest za konieczną (np. w żłobkach, w czasie epidemii lub w czasie podróży do regionów, w których rozpowszechnienie odry jest znaczne), dopuszcza się zastosowanie szczepionki u niemowląt powyżej 9 miesiąca życia. Szczepionka zawiera żywe, atenuowane (niezdolne do wywołania choroby) wirusy.

więcej: Stosowanie M-M-RVaxPro, skutki uboczne i interakcje M-M-RVaxPro

Jak działa M-M-RVaxPro?

Po podaniu szczepionki układ odpornościowy osoby szczepionej zaczyna wytwarzać przeciwciała chroniące organizm przed zakażeniem wirusami odry, świnki i różyczki.

Nie używaj M-M-RVaxPro, jeśli:

 • w przeszłości wystąpiła u Ciebie reakcja uczuleniowa po podaniu jakiejkolwiek szczepionki przeciwko odrze, śwince bądź różyczce,
 • stwierdzono u Ciebie uczulenie na którykolwiek ze składników szczepionki lub na neomycynę (antybiotyk),
 • stwierdzono u Ciebie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy (szczepionka zawiera sorbitol, który osoby ze wspomnianym schorzeniem powinny wykluczyć z diety),
 • występuje u Ciebie choroba przebiegająca z gorączką wyższą niż 38,5ºC,
 • występuje u Ciebie czynna, nieleczona postać gruźlicy,
 • zdiagnozowano u Ciebie dyskrazję, białaczkę, chłoniaka lub inne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego i chłonnego,
 • jesteś w ciąży,
 • przyjmujesz leki immunosupresyjne, czyli obniżające odporność organizmu (m.in. duże dawki kortykosteroidów),
 • występują u Ciebie ciężkie schorzenia związane z niedoborem odporności (np. objawowe zakażenie HIV, AIDS),
 • na podstawie wywiadu rodzinnego stwierdzono u Ciebie wrodzone lub dziedziczne zaburzenie odporności.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem M-M-RVaxPro?

Powinieneś poinformować lekarza, jeśli stwierdzono u Ciebie:

 • małopłytkowość (szczepionkę podaje się wówczas wyłącznie podskórnie),
 • drgawki w wywiadzie indywidualnym lub rodzinnym bądź uraz mózgu,
 • ciężką reakcję uczuleniową na białko jaja kurzego (szczepionka może zawierać jego śladowe ilości).

Jak stosować M-M-RVaxPro?

Zwykle stosuje się 1 dawkę szczepionki.

Szczepionkę należy wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnie. Preferowanymi miejscami wstrzyknięcia są przednio-boczna część uda i okolica mięśnia naramiennego.

Ze względu na możliwość wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, czyli bardzo silnej reakcji uczuleniowej zagrażającej życiu, bezpośrednio po szczepieniu pacjent powinien pozostać w miejscu, gdzie podano szczepionkę.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania M-M-RVaxPro?

U większości osób wcześniej nieuodpornionych, między 7 a 28 dniem po szczepieniu obserwowano wydzielanie z nosa i gardła małej ilości wirusa różyczki. Teoretycznie istnieje więc możliwość zarażenia się poprzez bliski kontakt z osobą szczepioną, jednak nie stanowi to znaczącego ryzyka.

Czy mogę łączyć M-M-RVaxPro z innymi lekami?

 • nie należy podawać immunoglobuliny (IG) jednocześnie ze szczepionką M-M-RVAXPRO,
 • jeśli w ostatnim czasie otrzymałeś ludzkie immunoglobuliny lub miałeś transfuzję krwi, szczepienie należy odroczyć na co najmniej 3 miesiące,
 • szczepionkę M-M-RVAXPRO można podawać jednocześnie ze szczepionką Prevenar (szczepionka przeciwko zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego) bądź szczepionkami przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
 • podanie szczepionki może przyczyniać się do uzyskania fałszywie ujemnego wyniku próby tuberkulinowej, będącej testem wykorzystywanym w rozpoznawaniu gruźlicy, dlatego jeśli istnieje potrzeba przeprowadzenia badania, należy je wykonać przed, jednocześnie z, lub przynajmniej 4 do 6 tygodni po zaszczepieniu szczepionką M-M-RVAXPRO.

Czy mogę łączyć M-M-RVaxPro z alkoholem?

Nie ma danych mówiących o skutkach spożycia alkoholu u osób poddanych szczepieniu.

Czy po zastosowaniu M-M-RVaxPro mogę prowadzić pojazdy?

Szczepionka M-M-RVAXPRO nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Czy mogę stosować M-M-RVaxPro będąc w ciąży?

Nie wolno stosować szczepionki w okresie ciąży. Ponadto należy unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc po zaszczepieniu.

Czy po zastosowaniu M-M-RVaxPro mogę karmić piersią?

Należy zachować ostrożność, podając szczepionkę M-M-RVAXPRO kobietom karmiącym. Decyzję o szczepieniu powinien podjąć lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu M-M-RVaxPro?

Bardzo często występujące działania niepożądane:

 • ból, obrzęk bądź rumień w miejscu wstrzyknięcia,
 • temperatura równa bądź wyższa niż 38,5°C.

Często występujące działania niepożądane:

 • siniak w miejscu wstrzyknięcia,
 • wysypka.

Szczegółowy opis działań niepożądanych wraz z częstotliwością występowania znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Skład M-M-RVaxPro

 • substancja czynna: żywe, atenuowane (niezdolne do wywołania choroby) wirusy odry, świnki i różyczki,
 • substancje pomocnicze: sorbitol, fosforan sodu, fosforan potasu, sacharoza, żelatyna hydrolizowana, podłoże 199 z solami Hanks’a, podłoże Eagle’a (MEM), glutaminian sodu, neomycyna, czerwień fenolowa, wodorowęglan sodu, kwas solny, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

Opakowanie składa się z fiolki zawierającej proszek oraz ampułki z rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Jak przechowywać M-M-RVaxPro?

Lek należy przechowywać i przewozić w temperaturze 2–8°C, chronić przed światłem, nie zamrażać.

Po dodaniu do fiolki z proszkiem rozpuszczalnika, szczepionkę należy niezwłocznie zużyć. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się jej przechowywanie do 8 godzin w lodówce (2–8°C).

Źródła

 • ChPL M-M-RVAXPRO,
 • Ulotka dla pacjenta M-M-RVAXPRO.

Skład M-M-RVaxPro

 • substancja czynna: żywe, atenuowane (niezdolne do wywołania choroby) wirusy odry, świnki i różyczki,
 • substancje pomocnicze: sorbitol, fosforan sodu, fosforan potasu, sacharoza, żelatyna hydrolizowana, podłoże 199 z solami Hanks’a, podłoże Eagle’a (MEM), glutaminian sodu, neomycyna, czerwień fenolowa, wodorowęglan sodu, kwas solny, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

Opakowanie składa się z fiolki zawierającej proszek oraz ampułki z rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Kto może wystawić receptę na M-M-RVaxPro?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o M-M-RVaxPro

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o M-M-RVaxPro

Dostępność M-M-RVaxPro aptekach

Wszystkie opakowania M-M-RVaxProw 1% aptek
1 fiolka + rozpuszczalnik 0,5 mililitraw 1% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z M-M-RVaxPro

Najnowsze filmy