---Wolt Drive - produkty

Mesopral, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, kapsułki,

Ezomeprazol (esomeprazole)

, Polpharma

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Mesopral na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 9,28 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 5,14 zł - Odpłatność 50%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Mesopral

  Mesopral to lek dostępny na receptę w postaci kapsułek, stosowany w leczeniu zaburzeń układu pokarmowego. Substancją czynną preparatu jest esomeprazol. Substancja ta należy do grupy inhibitorów pompy protonowej, hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku i wskazana jest, m.in. leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku, w eradykacji bakterii Helicobacter pylori oraz osłonowo u osób długotrwale przyjmujących leki przeciwbólowe.

  więcej: Stosowanie Mesopral, skutki uboczne i interakcje Mesopral

  Jak działa Mesopral?

  Esomeprazol należy do grupy inhibitorów pompy protonowej. Leki tej grupy hamują ATPazę zależną od jonu potasu i wodorowego niezbędną dla wytworzenia protonu i wydzielenia go do światła żołądka. W konsekwencji dochodzi do zahamowania wydzielania kwasu solnego.

  Nie używaj Mesopral, jeśli:

  • masz uczulenie na substancję czynną, pochodne benzoimidazolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • jednocześnie stosujesz nelfinawir, 
  • masz mniej niż 12 lat.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Mesopral?

  W przypadku wystąpienia objawów takich jak znaczna i niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce, należy w pierwszej kolejności wykluczyć nowotworowy charakter choroby.

  Jak stosować Mesopral?

  Dawkowanie leku ustala lekarz w zależności od dolegliwości.

  Kapsułki leku Mesopral należy połykać w całości popijając płynem.  Nie wolno ich żuć ani kruszyć. W razie problemów z połykaniem kapsułkę można otworzyć i rozpuścić w połowie szklanki wody niegazowanej.  Tak przyrządzony roztwór z widocznymi peletkami wymieszać i wypić w ciągu 30 min od przygotowania. Następnie, ponownie napełnić szklankę do połowy wodą, zamieszać i wypić. 

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Mesopral?

  • Pacjenci stosujący esomeprazol długotrwale (dłużej niż rok), powinni regularnie kontrolować swój stan zdrowia konsultując się z lekarzem. 
  • Stosowanie esomeprazolu może prowadzić do zwiększenia ryzyka infekcji pokarmowych bakteriami Salomonella i Campylobacter.
  • Esomeprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B₁₂, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania.
  • Przy długotrwałym stosowaniu inhibitorów pompy protonowej może również dojść do hipomagnezemii (zwłaszcza jeśli jednocześnie przyjmowane są digoksyna czy diuretyki).
  • Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej w dużych dawkach może zwiększać ryzyko złamań, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia osteoporozy.
  • Leczenie esomeprazolem należy przerwać na co najmniej 5 dni przed oznaczeniem chromograniny CgA, ponieważ lek może zakłócać wynik badania.

  Czy mogę łączyć Mesopral z innymi lekami?

  • Stosowanie razem z atazanawirem nie jest zalecane, a z nelfinawirem przeciwwskazane (leki stosowane w leczeniu HIV),  gdyż zwiększenie pH soku żołądkowego podczas stosowania esomeprazolu może wpływać na wchłanianie tych leków.
  • Podczas jednoczesnego stosowania metotreksatu i esomeprazolu obserwowano zwiększenie stężeń metotreksatu, dlatego też należy rozważyć czasowe przerwanie leczenia esomeprazolem w przypadku stosowania metotreksatu w dużych dawkach.
  • Opisywano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy przy jednoczesnym stosowaniu esomeprazolu, dlatego zaleca się monitorowanie stężeń takrolimusu oraz czynności nerek.
  • Podczas jednoczesnego stosowania esomeprazolu zmniejsza się wchłanianie ketokonazolu, itrakonazolu i elrotynibu, natomiast zwiększa się wchłanianie digoksyny, gdyż wchłanianie tych leków zależy od pH.
  • W przypadku stosowania takich leków jak: diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina razem z  esomeprazolem konieczne może być zmniejszenie dawek tych leków, gdyż esomeprazol hamuje aktywność głównego enzymu odpowiedzialnego za ich metabolizm.
  • Zaleca się także kontrolowanie współczynnika INR podczas rozpoczynania i kończenia stosowania esomeprazlu u pacjentów leczonych warfaryną i innymi pochodnymi kumaryny. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania esomeprazolu i klopidogrelu jednocześnie.
  • Klarytromycyna i  worykonazol zwiększają stężenie esomeprazolu, dlatego należy rozważyć dostosowanie dawki u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
  • Ryfampicyna i dziurawiec mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia esomprazolu.

  Czy mogę łączyć Mesopral z alkoholem?

  Brak jest odpowiednich danych na temat interakcji z alkoholem, natomiast biorąc pod uwagę na jakie dolegliwości i choroby lek ten jest stosowany, nie powinno się pić alkoholu w czasie terapii.

  Czy po zastosowaniu Mesopral mogę prowadzić pojazdy?

  Mesopral w nieznaczny sposób może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn (ze względu na niezbyt częste działania niepożądane tj. zawroty głowy i zaburzenia widzenia). Dlatego w przypadku ich wystąpienia, nie powinno się prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

  Czy mogę stosować Mesopral będąc w ciąży?

  Dane kliniczne na temat stosowania esomeprazolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Dlatego należy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lekarza.

  Czy po zastosowaniu Mesopral mogę karmić piersią?

  Nie ma wystarczających danych na temat przenikania esomprazolu do mleka matki, dlatego w okresie karmienia piersią nie należy stosować leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Mesopral?

  Najczęściej występują:

  • bóle głowy,
  • bóle brzucha,
  • biegunka,
  • nudności.

  Niezbyt często:

  • obrzęki obwodowe,
  • bezsenność,
  • zawroty głowy, parestezje, senność,
  • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, 
  • suchość błony śluzowej jamy ustnej.

  Rzadko pojawiają się:

  • leukopenia, trombocytopenia,
  • hiponatremia,
  • pobudzenie, spłatanie, depresja,
  • zaburzenia smaku,
  • niewyraźne widzenie,
  • skurcz oskrzeli,
  • zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego,
  • zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez,
  • łysienie, nadwrażliwość na światło,
  • bóle stawów, bóle mięśni,
  • złe samopoczucie, nadmierna potliwość.

  Skład Mesopral

  • Substancja czynna: esomeprazol magnezowy dwusodowy w dawce 20 mg i 40 mg.
  • Substancje pomocnicze: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), hypromeloza 3cP, dimetykon emulsja 35% (dimetykon, propylu parahydroksybenzoesan - E216, metylu parahydroksybenzoesan - E218, kwas sorbinowy, sodu benzoesan, sorbitanu monolaurynian, glikol polietylenowy, oktylofenoksy-polietoksyetanol i glikol propylenowy), polisorbat 80, mannitol, diacetylowane monoglicerydy, talk, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylucytrynian, makrogolglicerydów stearyniny, żelaza tlenek czarny (E172), szelak, żelaza tlenek żółty ( E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

  Jak przechowywać Mesopral?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego Mesopral

  Skład Mesopral

  • Substancja czynna: esomeprazol magnezowy dwusodowy w dawce 20 mg i 40 mg.
  • Substancje pomocnicze: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), hypromeloza 3cP, dimetykon emulsja 35% (dimetykon, propylu parahydroksybenzoesan - E216, metylu parahydroksybenzoesan - E218, kwas sorbinowy, sodu benzoesan, sorbitanu monolaurynian, glikol polietylenowy, oktylofenoksy-polietoksyetanol i glikol propylenowy), polisorbat 80, mannitol, diacetylowane monoglicerydy, talk, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylucytrynian, makrogolglicerydów stearyniny, żelaza tlenek czarny (E172), szelak, żelaza tlenek żółty ( E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

  Kto może wystawić receptę na Mesopral?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Mesopral

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Mesopral

  Ceny po refundacji, 28 kapsułek blistry, 20 mg

  Odpłatność 100%
  9,28 zł
  Limit
  8,29 zł
  Odpłatność 50%
  5,14 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Mesopral w aptekach

  Wszystkie opakowania Mesopralw 100% aptek
  28 kapsułek blistryw 99% aptek

  Ulotka produktu Mesopral

  Mesopral
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Mesopral (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy