Infanrix hexa, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja, GlaxoSmithKline

Opakowanie:

Koszyk:

100+ aptek z Infanrix hexa na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 199,98 zł do 395,00 zł.
 Pokaż mapę 

Więcej informacji o Infanrix hexa

Infanrix hexa to szczepionka sześcioskładnikowa, skojarzona, wykorzystywana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci poniżej 3 lat przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B), poliomyelitis (polio) oraz zakażeniom powodowanym przez Haemophilus influenzae typ b. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

więcej: Stosowanie Infanrix hexa, skutki uboczne i interakcje Infanrix hexa

Jak działa Infanrix hexa?

Infanrix hexa jest to tzw. szczepionka 6-składnikowa przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis (polio) i Haemophilus influenzae typ b. Jest to szczepionka pediatryczna, stosowana u dzieci. Infanrix hexa po podaniu pomaga organizmowi dziecka wykształcić własną odporność.

Nie używaj Infanrix hexa, jeśli:

 • u dziecka występuje nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne i/lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (pełny skład szczepionki poniżej),
 • u dziecka występuje nadwrażliwość na formaldehyd, neomycynę i polimyksynę (występują w ilościach śladowych),
 • wystąpiła nadwrażliwość po wcześniejszym zastosowaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio lub Hib (Haemophilus influenzae),
 • u dziecka stwierdzono encefalopatię o nieznanej etiologii (czyli o nieustalonej przyczynie), która wystąpiła w czasie 7 dni od zastosowania szczepionki przeciwko krztuścowi. W takich wypadkach zalecane jest przerwanie szczepienia przeciwko krztuścowi i kontynuowanie szczepienia szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Hib (Haemophilus influenzae),
 • dziecko jest w trakcie choroby przebiegającej z wysoką gorączką (powyżej 38,0°C). Łagodne infekcje nie stanowią przeciwskazania do zastosowania szczepionki, oczywiście po konsultacji lekarskiej. 

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Infanrix hexa?

Przed użyciem szczepionki niezbędny jest wywiad lekarski. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez dziecko lekach, a także o innych szczepieniach.

Szczepienie podawane jest domięśniowo. Nigdy nie podaje się szczepionki dożylnie.

Zalecane są co najmniej miesięczne odstępy w podawaniu kolejnych dawek szczepionki.

W wypadku pominięcia dawki należy zgłosić się do lekarza i umówić kolejną wizytę.

Jak stosować Infanrix hexa?

Wskazaniem do stosowania szczepionki Infanrix hexa jest szczepienie pierwotne i uzupełniające dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b.

Szczepienie pierwotne składa się z 2 lub 3 dawek (po 0,5 ml). Powinny być one podawane zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, w odniesieniu do kalendarza szczepień oraz pod kontrolą lekarską. 

Szczepienie uzupełniające również powinno być przeprowadzone zgodnie z oficjalnymi zalecaniami oraz pod kontrolą lekarską. 

Szczepionka Infanrix hexa powinna być podawana głęboko domięśniowo. 

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Infanrix hexa?

Szczepionki nie należy podawać donaczyniowo lub śródskórnie. Każda dawka powinna być podana w inne miejsce. 

Należy powiadomić lekarza, jeżeli zdarzają się problemy z krwawieniem lub częste powstawanie siniaków.

Czy mogę łączyć Infanrix hexa z innymi lekami?

Infanrix hexa może być stosowana w tym samym czasie ze skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom, skoniugowaną szczepionką przeciw meningokokom (typ C), a także skoniugowaną szczepionką przeciw meningokokom (typ A, C, W-135 i Y). Infanrix hexa można podawać także równocześnie z doustną szczepionką przeciw rotawirusom oraz szczepionką przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej. 

Warto wspomnieć, że w sytuacji, kiedy równocześnie podajemy szczepionkę Infanrix hexa oraz skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom, istnieje wyższe ryzyko wystąpienia reakcji gorączkowych, niż po podaniu tylko szczepionki Infanrix hexa. Sytuacja ma się podobnie przy równoczesnym podaniu szczepionki Infanrix hexa oraz szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej. Nie zmienia to jednak odpowiedzi immunologicznej.

W przypadku pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi lub z zaburzeniami odporności odpowiedź na szczepienie może być niepełna.

Czy po zastosowaniu Infanrix hexa mogę prowadzić pojazdy?

Infanrix hexa jest to szczepionka pediatryczna stosowana tylko u dzieci, dlatego prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn jest tutaj nieistotna z oczywistych względów.

Czy mogę stosować Infanrix hexa będąc w ciąży?

Infanrix hexa nie jest stosowana u osób dorosłych.

Czy po zastosowaniu Infanrix hexa mogę karmić piersią?

Infanrix hexa nie jest stosowana u osób dorosłych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Infanrix hexa?

Szczepionka Infanrix hexa jest lekiem, po którego zastosowaniu mogą wystąpić działania niepożądane. Należy nadmienić, że nie występują one u wszystkich.

W przypadku zastosowania Infanrix hexa może wystąpić reakcja alergiczna, która może objawiać się m.in.: 

 • wysypką (swędzącą lub z pęcherzami), 
 • obrzękiem w okolicy oczu lub twarzy, 
 • trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, 
 • spadkiem ciśnienia i ewentualną utratą przytomności.

Z reguły reakcje alergiczne występują zaraz po zastosowaniu szczepionki. W wypadku pojawienia się ich w późniejszym okresie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. 

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić po podaniu szczepionki to (od najczęstszych do występujących bardzo rzadko): 

 • utrata apetytu; zmęczenie; gorączka; obrzęk, ból lub zaczerwienienie w miejscu podania; nietypowy płacz; drażliwość,
 • biegunka; wymioty; wysoka gorączka; twardy guzek w miejscu podania,
 • infekcja górnych dróg oddechowych; kaszel; senność; obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę,
 • zapalenie oskrzeli; wysypka; obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych; krwawienie lub łatwe powstawanie siniaków,
 • świąd.

Skład Infanrix hexa

Substancje czynne szczepionki to:

 • toksoid błoniczy,
 • toksoid tężcowy,
 • antygeny Bordetella pertussis: toksoid krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa, pertaktyna,
 • antygen powierzchniowy Hepatitis B,
 • Poliowirus (inaktywowany): typ 1 (szczep Mahoney), typ 2 (szczep MEF-1), typ 3 (szczep Saukett),
 • polisacharyd Haemophilus influenzae typ b.

Substancje pomocnicze:

 • laktoza bezwodna,
 • zawiesina: sodu chlorek (NaCl), podłoże zawierające głównie aminokwasy, sole mineralne, witaminy, woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Infanrix hexa?

Należy przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2˚C do 8˚C oraz w oryginalnym opakowaniu chroniącym od światła.

Skład Infanrix hexa

Substancje czynne szczepionki to:

 • toksoid błoniczy,
 • toksoid tężcowy,
 • antygeny Bordetella pertussis: toksoid krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa, pertaktyna,
 • antygen powierzchniowy Hepatitis B,
 • Poliowirus (inaktywowany): typ 1 (szczep Mahoney), typ 2 (szczep MEF-1), typ 3 (szczep Saukett),
 • polisacharyd Haemophilus influenzae typ b.

Substancje pomocnicze:

 • laktoza bezwodna,
 • zawiesina: sodu chlorek (NaCl), podłoże zawierające głównie aminokwasy, sole mineralne, witaminy, woda do wstrzykiwań.

Kto może wystawić receptę na Infanrix hexa?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Infanrix hexa

2023-10-10

Jak pokazują nasze statystyki, szczepionka Infanrix Hexa pojawiła się w aptekach.

2023-10-09

Szczepionka Infanrix Hexa pojawiła się w hurtowni producenta. W najbliższych dniach powinien nastąpić wzrost dostępności szczepionki w aptekach.

2023-08-14

Szczepionka Infanrix Hexa powinna być dostępna w IV kwartale 2023 roku.

2023-07-01

Przewidywany powrót dostępności szczepionki Infanrix Hexa to 2 połowa sierpnia 2023 roku.

2023-05-19

Z danych uzyskanych od producenta wynika, że kolejnych dostaw szczepionki Infanrix Hexa należy spodziewać się w III kwartale 2023 roku.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Infanrix hexa

Dostępność Infanrix hexa w aptekach

Wszystkie opakowania Infanrix hexaw 53% aptek
1 zestaw: ampułkostrzykawka 0,5 mililitra + fiolkaw 53% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy