Oryginalna ulotka dla Fampyra
tabletki

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania

Famprydyna (fampridine)

Dawka

10 mg

Opakowanie

56 tabletek = 4 blistry
w 1% aptek, od 979.00 zł do 1049.95
Fampyra to produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania w leczeniu zaburzeń chodu u osób ze stwardnieniem rozsianym z niewydolnością ruchową. Substancją aktywną preparatu jest famprydyna, która należy do blokerów kanałów potasowych. Lek występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Ulotki Fampyra dla opakowania 56 tabletek = 4 blistry (10 mg).

Wybrany dokument Fampyra:
Dokument z 2020-09-09
PDF
dokument PDF dla Fampyra

Podgląd dokumentu PDF Fampyra

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-09

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Fampyra, INN-fampridine - Fampyra10mg.pdf Fampyra famprydyna przed zastosowaniem leku.

armaceucie.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Inne informacje

1.

zapalny niszczy o chodzeniu.

zonych komórek

2. LEKU FAMPYRA uczulenie napad drgawkowy (padaczkowy) i je

Przyjmowanie innych leków o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach metformina.

Przyjmowanie leku Fampyra z jedzeniem i piciem przyjmowania leku.

Lekarz dziecka.

w trakcie leczenia.

3.

rozsianego.

ku na 2 tygodnie. Po 2 tygodniach ponownie oceni efekty terapii.

Zazwyczaj stosowana dawka

Jedna tabletka rano i jedna zachowanie 12 godzinnej przerwy

Tabletki Lek Fampyra lekarzem.

których tutaj nie wymieniono.

4.

Fampyra i

U 1 do 10 na 100 osób: zaburzenia równowagi zaburzenia snu wymioty zaparcia

U 1 do 10 na 1000 osób napady drgawkowe

5. FAMPYRA Fampyra

W przypadku stosowa

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek FAMPYRA jest famprydyna.

mg famprydyny.

Ponadto lek zawiera:

hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E-171), glikol polietylenowy 400 x 8 jest w butelkach i blistrach

Butelki Lek Fampyra dostarczany jest w zawiera 14 tabletek i zawiera 28 tabletek (2 butelki) lub 56 tabletek (4butelki)

Blistry Lek Fampyra dostarczany jest w blistrach blistry) lub 56 tabletek (4 blistry).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Wielka

Brytania.

Wytwórca: Alkermes Pharma Ireland Ltd, Monksland, Athlone, Co. Westmeath, Irlandia Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Idec Alle 1, Hillerod, DK-3400, Dania

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien Biogen Idec Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Luxembourg/Luxemburg Biogen Idec Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Magyarország Biogen Idec Hungary Kft.

Tel.: +36 1 8 999 883 Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 255 706 200

Malta Pharma MT Limited

Tel: +356 221337008

Danmark Biogen Idec Denmark A/S

Tlf: +45 77 41 57 57

Nederland Biogen Idec International B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Deutschland Biogen Idec GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Norge Biogen Idec Norway AS

Tlf: +47 23 00 52 50

Eesti Richter Gedeon Eesti filiaal

Tel: +372 742 0200

Österreich Biogen Idec Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13 Genesis Pharma SA

+30 210 8771500

Polska Biogen Idec Poland sp. z o.o

Tel.: +48 (0) 22 657 0000

España Biogen Idec Iberia SL

Tel: +34 91 310 7110

Portugal Biogen Idec Portugal Sociedade Farmacêutica Unipessoal, Lda

Tel: +351 21 318 8450

France Biogen Idec France

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

România MEDISON PHARMA SRL

Tel: +40 31 7104035

Ireland Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija Biogen Idec d.o.o.

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika Biogen Idec (Slovak Republic) s.r.o

Tel: +421 2 323 340 08

Italia Biogen Idec Italia s.r.l.

Tel: +39 02 584 9901

Suomi/Finland Biogen Idec Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200 Genesis Pharma Cyprus Ltd

Sverige Biogen Idec Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija Gedeon Richter Plc.

Tel: +37 16 784 5338 United Kingdom Biogen Idec Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Lietuva Gedeon Richter Plc.

Tel: +37 05 268 5392

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR} Europejska Agencja

Leków (EMA) Leków EMA pod adresem: http://www.ema.europa.eu.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.