---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Calcium Resonium

lecznictwo zamknięte, proszek (do wytworzenia zawiesiny),

Sulfonin polistyrenu (polystyrene sulfonate)

, Aventis Pharma

Dawka:

99,934% = 1,2 G WAPNIA/15 G

Opakowanie:

300 gramów
w 1% aptek, od 199,00 zł do 199,99 zł

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Calcium Resonium.