---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Abraxane

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, iniekcja,

Paklitaksel (paclitaxel)

, Celgene Europe

środek bardzo silnie działający

Dawka:

Opakowanie:

1 fiolka
w 1% aptek

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Abraxane.