Oryginalna ulotka dla Iglessy igły do penów

wyrób medyczny, igła, Synoptis Pharma

Dawka:

Opakowanie:

100 sztuk
w 49% aptek, refundowany

Koszyk:

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Iglessy igły do penów.