---

Regkirona, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Regdanwimab (regdanvimab)

, Celltrion Healthcare

Dawka:

60 mg/ml
brak ofert

Opakowanie:

1 fiolka 16 ml
w 0% aptek

Koszyk:

 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Regkirona

Regkirona jest preparatem w formie koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawierającym przeciwciało monoklonalne regdanwimab. Lek przeznaczony jest do leczenia COVID-19 u dorosłych pacjentów niewymagających podania tlenu, u których jest zwiększone ryzyko progresji choroby do ciężkiej postaci COVID-19.

więcej: Stosowanie Regkirona, skutki uboczne i interakcje Regkirona

Jak działa Regkirona?

 • Regdanwimab jest to przeciwciało monoklonalne kl. IgG1 wytwarzane w komórkach jajnika chomika chińskiego metodą rekombinacji DNA. Przeciwciała monoklonalne stanowią rodzaj białek zaprojektowanych w taki sposób, aby rozpoznawały określone struktury (zwane antygenami).
 • Regdanwimab wiąże się z domeną wiążącą receptor (RBD) białka kolca koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Zapobiega wnikaniu wirusa do komórki.
 • Zapobiega powstawaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Nie używaj Regkirona, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na składniki preparatu.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Regkirona?

 • Preparat powinien być stosowany wyłącznie w placówkach medycznych, w których może zostać udzielona odpowiednia pomoc w razie wystąpienia np. silnej reakcji alergicznej.
 • Zaleca się zastosowanie preparatu w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia objawów COVID-19.

Jak stosować Regkirona?

Zalecana dawka leku Regkirona wynosi 40 mg/kg m.c. w pojedynczym wlewie dożylnym. Niezbędną dawkę preparatu (w ml) oblicza się z poniższego wzoru:

(masa ciała pacjenta (w kg) x dawka leku (40 mg/kg)) / stężenie leku (60 mg/ml) = ilość preparatu (ml)

Maksymalna zalecana dawka regdanwimabu wynosi 8000 mg na dobę.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Regkirona?

 • Szybkość infuzji dożylnej preparatu można zmniejszyć. Ponadto infuzję leku można przerwać lub wcześniej zakończyć jej podawani, zależnie od ewentualnych działań niepożądanych występujących u pacjenta.
 • W trakcie i godzinę po podaniu leku, zaleca się monitorowanie stanu pacjenta zgodnie z obowiązującymi wskazaniami

Czy mogę łączyć Regkirona z innymi lekami?

Dotychczas nie stwierdzono interakcji między lekiem Regkirona a innymi preparatami leczniczymi. Ze względu na profil farmakokinetyczny przeciwciał monoklonalnych jest mało prawdopodobne, że wystąpią interakcję z innymi lekami.

Czy mogę łączyć Regkirona z alkoholem?

Nie określono bezpieczeństwa spożywania alkoholu podczas stosowania preparatu Regkirona. Ze względu na niekorzystny wpływ alkoholu na odporność, zaleca się zachowanie abstynencji.

Czy po zastosowaniu Regkirona mogę prowadzić pojazdy?

Regkirona nie wywiera lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czy mogę stosować Regkirona będąc w ciąży?

Istnieją ograniczone dane na temat bezpieczeństwa stosowania leku Regkirona przez kobiety ciężarne. Lek może być stosowany wyłącznie, gdy spodziewane korzyści przewyższają ewentualne ryzyko.

Czy po zastosowaniu Regkirona mogę karmić piersią?

Nie określono czy lek Regkirona przenika do mleka matki. Można rozważyć stosowanie preparatu, gdy jest to wskazane klinicznie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Regkirona?

Do dotychczas zgłoszonych działań niepożądanych leku Ronapreve należą np. reakcja alergiczne. Zgłaszano również reakcje związane z infuzją (m.in. nudności, dreszcze, omdlenia, wysypkę, uderzenia gorąca).

Pełen opis działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, opisano w ulotce dołączonej do preparatu.

Skład Regkirona

 • Susbtancja czynna: 60 mg regdanwimabu w 1 ml.
 • Substancje pomocnicze: L-histydyna, chlorowodorek jednowodny L-histydyny, polisorbat 80, chlorowodorek L-argininy, woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Regkirona?

Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze 2-8°C.

Przygotowany roztwór do infuzji po rozcieńczeniu w roztworze 0,9% chlorku sodu należy natychmiast zużyć. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przechowania preparatu przez czas do 4 godzin w temperaturze do 30°C lub przez czas do 24 godzin w temperaturze 2-8°C (w przypadku przygotowania preparatu w warunkach aseptycznych do 72 godzin w temperaturze 2-8°C).

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Regkirona

 • Susbtancja czynna: 60 mg regdanwimabu w 1 ml.
 • Substancje pomocnicze: L-histydyna, chlorowodorek jednowodny L-histydyny, polisorbat 80, chlorowodorek L-argininy, woda do wstrzykiwań.

Kto może wystawić receptę na Regkirona?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Regkirona

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Kategorie Regkirona

Dostępność Regkirona aptekach

Wszystkie opakowania Regkironaw 0% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
;