Oryginalna ulotka dla Beto 50 ZK
tabletki

produkt na receptę

metoprolol

Dawka:

47,5 mg

Opakowanie:

30 tabletek
w 99% aptek, od 4.99 zł do 36.00

Ulotki Beto 50 ZK dla opakowania 30 tabletek (47,5 mg).

Wybrany dokument Beto 50 ZK:
Dokument z 2021-07-18
PDF
dokument PDF dla Beto 50 ZK

Podgląd dokumentu PDF Beto 50 ZK

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-07-18

Ulotki innych produktów zawierających metoprolol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

1 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Beto 25 ZK, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 50 ZK, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 100 ZK, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 200 ZK, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Beto ZK i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beto ZK

3. Jak stosować Beto ZK

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Beto ZK

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Beto ZK i w jakim celu się go stosuje

Metoprololu1 bursztynian (wybiórczy beta-adrenolityk), substancja czynna leku Beto ZK, blokuje niektóre receptory beta-adrenergiczne w organizmie, głównie zlokalizowane w sercu.

Beto ZK stosowany jest:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,
 • w leczeniu bólu w klatce piersiowej,
 • w leczeniu zaburzeń rytmu serca, w tym przyspieszonej czynności serca,
 • w profilaktyce po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego,
 • w przypadku nieprzyjemnego odczucia nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca,
 • w zapobieganiu migrenie,
 • w leczeniu niewydolności serca.

U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beto ZK

Kiedy nie stosować leku Beto ZK

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metoprololu bursztynian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki beta-adrenolityczne;
 • jeśli pacjent ma ciężką postać astmy oskrzelowej lub ciężkie napady świszczącego oddechu;
 • jeśli u pacjenta występuje wstrząs na skutek ciężkich zaburzeń czynności serca;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia) albo zaburzenia rytmu serca (zespół chorej zatoki);

2 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

 • jeśli pacjent ma poważne zaburzenia krążenia (ciężka chorobą tętnic obwodowych);
 • jeśli pacjent przechodzi zawał serca lub istnieje podejrzenie, że ma zawał serca (ostry zawał mięśnia sercowego);
 • jeśli pacjent ma nieleczoną i niekontrolowaną niewydolność serca (choroba zazwyczaj powoduje duszność i obrzęk okolic kostek);
 • jeśli pacjent ma zwolnioną czynność serca (<50 uderzeń/min.);
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe <90 mmHg);
 • jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze spowodowane przez guz umiejscowiony blisko nerki (tzw. guz chromochłonny);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono bardziej niż zwykle kwaśny odczyn krwi (tzw. kwasicę metaboliczną);
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków: o inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) – leki stosowane w leczeniu depresji;

o werapamil3 i diltiazem2 (leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia krwi);

o leki przeciwarytmiczne, takie jak dyzopiramid (leki stosowane w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

 • pacjent ma astmę oskrzelową, zapalenie oskrzeli lub zaburzenia czynności płuc;
 • pacjent ma zaburzenia czynności serca (np. wolną czynność serca) lub krążenia (przyjmowanie Beto ZK może nasilić ich przebieg);
 • pacjent ma zawał serca;
 • u pacjenta stwierdzono cukrzycę;
 • pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy;
 • u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby;
 • u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek silna reakcja uczuleniowa na dowolny alergen;
 • pacjent ma rzadką postać dławicy piersiowej, tzw. dławicę Prinzmetala;
 • pacjent musi poddać się operacji, która wymaga znieczulenia ogólnego.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Beto ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Beto ZK a inne leki Beto ZK oddziałuje z wieloma innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio albo planowanym stosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, gdyż może być konieczna zmiana sposobu leczenia.

 • Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (w tym prazosyna, klonidyna, hydralazyna, guanetydyna, betanidyna, rezerpina, alfa-metylodopa i tzw. antagoniści wapnia, np. werapamil lub diltiazem).
 • Inne leki beta-adrenolityczne (również te, które zawarte są w kroplach do oczu).
 • Leki wpływające na obwodowe krążenie krwi (w palcach rąk i nóg), takie jak alkaloidy sporyszu (które można stosować w leczeniu migreny).
 • Leki stosowane w leczeniu depresji.
 • Leki stosowane w leczeniu innych zaburzeń psychicznych.
 • Leki przeciwretrowirusowe stosowane w leczeniu AIDS i niektórych innych chorób.
 • Leki przeciwhistaminowe (również dostępne bez recepty leki stosowane w leczeniu kataru siennego i innych alergii, przeziębienia i innych schorzeń).
 • Leki zapobiegające malarii.
 • Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych.
 • Leki wpływające na aktywność enzymów wątrobowych, ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicy.
 • Leki stosowane w leczeniu zaburzeń czynności serca (również dławicy piersiowej), takie jak amiodaron, digoksyna, azotany i leki przeciwarytmiczne.
 • Inne leki zmniejszające częstość akcji serca: stosowanie fingolimodu (leku stosowanego u dorosłych, dzieci i młodzieży w leczeniu nawracająco-ustępującej postaci stwardnienia rozsianego) z beta-adrenolitykami może nasilić działanie spowalniające czynność serca w pierwszych dniach po rozpoczęciu przyjmowania fingolimodu.

3 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

 • Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze: stosowanie aldesleukiny (leku będącego syntetycznym białkiem, stosowanego w leczeniu raka nerki z przerzutami do innych narządów) z beta- adrenolitykami może powodować nasilone działanie obniżające ciśnienie krwi.
 • Insulina i inne leki przeciwcukrzycowe.
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. NLPZ), stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego.
 • Leki miejscowo znieczulające zawierające lidokainę.
 • Lek o nazwie dipirydamol, zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi.

Beto ZK z jedzeniem, piciem i alkoholem Beto ZK i alkohol mogą wzajemne nasilać swoje działanie uspokajające.

W trakcie leczenia lekiem Beto ZK należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża Beto ZK można stosować podczas ciąży tylko w przypadku wyraźnych wskazań i po dokładnej ocenie przez lekarza stosunku spodziewanych korzyści do możliwego ryzyka. Leczenie lekiem Beto ZK należy przerwać na 48 do 72 godzin przed spodziewanym terminem porodu. Jeśli nie jest to możliwe, lekarz będzie uważnie obserwował noworodka przez 48 do 72 godzin po urodzeniu.

Karmienie piersią Beto ZK przenika do mleka kobiecego.

Chociaż podczas stosowania zalecanych dawek wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, należy uważnie obserwować karmione piersią niemowlę ze względu na możliwość wystąpienia objawów spowodowanych działaniem leku (np. lekarz będzie kontrolował czynność serca).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia lekiem Beto ZK mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie. Objawy te mogą wpływać na szybkość reakcji w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i pracy w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Objawy mogą wystąpić zwłaszcza w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu, a także po zmianie leku na inny.

Beto ZK zawiera glukozę4, laktozę i sacharozę (cukier)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Beto ZK.

3. Jak stosować Beto ZK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz poinformuje, ile tabletek i kiedy należy przyjmować. Przepisana dawka zależy od rodzaju choroby i jej nasilenia.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze)

Pacjenci z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym powinni przyjmować 47,5 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę lub zastosować dodatkowo inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze.

4 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

W razie konieczności lekarz może zastosować dodatkowo inny lek stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca.

Zaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszona czynność serca (arytmie serca)

95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Leczenie po zawale mięśnia sercowego

190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Nieprzyjemne odczucie nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca (kołatanie serca)

95 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Zapobieganie migrenie

95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Osłabienie mięśnia sercowego (niewydolność serca)

Przed rozpoczęciem leczenia osłabienia mięśnia sercowego konieczne jest ustabilizowanie stanu pacjenta lekami zazwyczaj stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a następnie dostosowanie dawki leku Beto ZK indywidualnie dla danego pacjenta.

Zalecaną dawką początkową w pierwszym tygodniu dla pacjentów z osłabieniem mięśnia sercowego (sklasyfikowanym jako niewydolność serca stopnia III-IV według NYHA) jest 11,88 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę w drugim tygodniu do 23,75 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Zalecaną dawką początkową w pierwszych 2 tygodniach dla pacjentów z osłabieniem mięśnia sercowego (sklasyfikowanym jako niewydolność serca stopnia II według NYHA) jest 23,75 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.

Następnie lekarz podwoi dawkę. Dawkę można podwajać co dwa tygodnie aż do uzyskania dawki 190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę lub do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Zalecaną dawką w długotrwałym leczeniu podtrzymującym jest 190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę lub największa dawka tolerowana przez pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi:

U dzieci w wieku 6 lat i starszych dawka zależy od masy ciała. Lekarz określa dawkę odpowiednią dla pacjenta.

Zwykle stosowana dawka początkowa metoprololu bursztynianu wynosi 0,48 mg/kg masy ciała raz na dobę, ale nie więcej niż 47,5 mg. Dawkę dostosowuje się do najbliższej mocy tabletki. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1,9 mg/kg mc., w zależności od uzyskanej reakcji ciśnienia tętniczego. U dzieci i młodzieży nie badano dawek dobowych większych niż 190 mg.

Nie zaleca się stosowania leku Beto ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Czas trwania leczenia ustala lekarz.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Beto ZK jest zbyt silne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów w wieku powyżej 80 lat, dlatego u takich pacjentów lekarz będzie szczególnie ostrożnie zwiększał dawkę leku.

5 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

Sposób stosowania

Podanie doustne.

Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej podczas śniadania. Tabletki można dzielić na równe dawki. Można je połykać w całości lub podzielone, ale należy unikać ich rozgryzania lub kruszenia. Tabletki należy popijać wodą (co najmniej ½ szklanki).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Beto ZK

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Na podstawie nasilenia objawów zatrucia lekarz zadecyduje, jakie postępowanie jest odpowiednie.

Opakowanie leku należy pokazać lekarzowi, aby wiadomo było, jaki lek został przyjęty i jakie postępowanie należy wdrożyć.

Objawy przedawkowania

Objawami, które mogą wystąpić w wyniku przedawkowania leku Beto ZK, mogą być: niebezpiecznie niskie ciśnienie tętnicze krwi, ciężkie zaburzenia czynności serca, trudności w oddychaniu, utrata przytomności (lub nawet śpiączka), drgawki, nudności, wymioty, sinica (niebieskie lub fioletowe zabarwienie skóry) i zgon.

Pierwsze objawy przedawkowania występują po upływie od 20 minut do 2 godzin od przyjęcia leku Beto ZK, a skutki znacznego przedawkowania mogą utrzymywać się przez kilka dni.

Leczenie przedawkowania

Pacjent powinien być leczony w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej. Nawet pacjentów w pozornie dobrym stanie, którzy w niewielkim stopniu przedawkowali metoprolol, lekarz będzie uważnie obserwował przez co najmniej 4 godziny, czy nie występują u nich objawy zatrucia.

Pominięcie przyjęcia leku Beto ZK

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przerwanie stosowania leku Beto ZK

Przed przerwaniem lub przedwczesnym zaprzestaniem leczenia lekiem Beto ZK należy skonsultować się z lekarzem.

Leku Beto ZK nie należy odstawiać w sposób nagły, ale stopniowo zmniejszać jego dawkę. Nagłe przerwanie leczenia beta-adrenolitykami może spowodować nasilenie objawów niewydolności serca i zwiększyć ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz nagłego zgonu z przyczyn sercowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W opisie częstości, z jaką mogą występować działania niepożądane, posłużono się następującymi określeniami: bardzo często: mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób niezbyt często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób bardzo rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

6 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

Bardzo często:

znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą, bardzo rzadko z utratą przytomności

uczucie zmęczenia

Często:

zawroty głowy, ból głowy

wolne tętno (bradykardia), zaburzenia równowagi (bardzo rzadko z utratą przytomności), kołatanie serca

ziębnięcie dłoni i stóp

trudności w oddychaniu podczas wysiłku

nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zaparcie

Niezbyt często:

zwiększenie masy ciała

depresja, senność, zaburzenia snu, koszmary senne

nieprawidłowe uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry (parestezje)

osłabienie mięśnia sercowego, zaburzenia I stopnia przewodzenia bodźców z przedsionków do komór serca (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia), ból w okolicy serca (ból w klatce piersiowej)

skurcz dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)

wysypka skórna (pokrzywka łuszczycopodobna i dystroficzne zmiany skórne), nasilone pocenie

kurcze mięśni

gromadzenie się płynu w tkankach (obrzęk)

Rzadko:

pogorszenie cukrzycy bez charakterystycznych objawów (cukrzyca utajona)

nerwowość, napięcie

osłabienie uwagi

osłabienie widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek

czynnościowe zaburzenia serca, zaburzenia rytmu serca (arytmia), zaburzenia przewodzenia bodźców

nasilenie objawów u pacjentów z chromaniem przestankowym lub ze skurczami naczyń krwionośnych palców nóg i rąk (objaw Raynauda)

niedrożność nosa

suchość w jamie ustnej

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

wypadanie włosów

impotencja i zaburzenia libido, choroba Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)

Bardzo rzadko:

zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszona liczba krwinek białych (leukopenia)

zapominanie lub zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości (np. wahania nastroju)

dzwonienie w uszach (szumy uszne), osłabienie słuchu

obumarcie tkanek (martwica) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego przed leczeniem

zaburzenia smaku

zwłóknienie zaotrzewnowe (w którym nieprawidłowa tkanka bliznowata powstaje w przestrzeni poza błoną wyściełającą jamę brzuszną; może objawiać się bólem w boku, pachwinie lub podbrzuszu)

zapalenie wątroby

nadwrażliwość na światło, nasilenie objawów łuszczycy, rozwój łuszczycy, łuszczycopodobne zmiany skórne

ból stawów, osłabienie mięśni, zapalenie stawów

7 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

splątanie

nieprawidłowe stężenie we krwi określonego rodzaju tłuszczów, takich jak cholesterol5 lub triglicerydy.

Postępowanie w celu złagodzenia działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, lekarz może zalecić odpowiednie środki zapobiegawcze lub przerwanie stosowania leku, jeśli będzie to konieczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Beto ZK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Beto ZK

Substancją czynną jest metoprololu bursztynian.

Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana, syrop glukozowy), poliakrylan, talk, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna, bezwodna.

Otoczka Opadry II [laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000].

Dodatkowo tabletki Beto 100 ZK zawierają żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Beto ZK i co zawiera opakowanie Tabletki Beto 25 ZK, Beto 50 ZK i Beto 200 ZK są białe, podłużne, z linią podziału po obu stronach.

Tabletki Beto 100 ZK są jasnożółte, podłużne, z linią podziału po obu stronach.

Tabletki Beto 150 ZK są białe, podłużne, z dwiema liniami podziału po obu stronach.

Blistry z folii PP/Aluminium w tekturowym pudełku

Wielkość opakowań: 28, 30 i 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Blistry z folii PVC/aclar/Aluminium w tekturowym pudełku

Wielkość opakowań: 28, 30 i 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Butelki z HDPE z wieczkiem HDPE w tekturowym pudełku

Wielkość opakowań: 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

8 DK/1598/001-002-003-004-005/II/044

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do: Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2020 Logo Sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Beto 25 ZK, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 50 ZK, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 100 ZK, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Beto 200 ZK, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Spis treści ulotki:

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Beto ZK

Kiedy nie stosować leku Beto ZK

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Beto ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Beto ZK a inne leki Beto ZK z jedzeniem, piciem i alkoholem

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

UCiąża

UKarmienie piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

3. Jak stosować Beto ZK

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

UWysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze)

UBól w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

UZaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszona czynność serca (arytmie serca)

ULeczenie po zawale mięśnia sercowego

UNieprzyjemne odczucie nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca (kołatanie serca)

UZapobieganie migrenie

Czas trwania leczenia ustala lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku

Sposób stosowania

Podanie doustne.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Beto ZK

UObjawy przedawkowania

ULeczenie przedawkowania

Pominięcie przyjęcia leku Beto ZK

Przerwanie stosowania leku Beto ZK

4. Możliwe działania niepożądane

Bardzo często:

Często:

Niezbyt często: 32TRzadko:

Bardzo rzadko: 32TCzęstość nieznana (32Tnie może być określona na podstawie dostępnych danych): 32TPostępowanie w celu złagodzenia działań niepożądanych

5. Jak przechowywać Beto ZK

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Beto ZK

Substancją czynną jest metoprololu bursztynian.

Jak wygląda Beto ZK i co zawiera opakowanie Tabletki Beto 25 ZK, Beto 50 ZK i Beto 200 ZK są białe, podłużne, z linią podziału po obu stronach.

Tabletki Beto 100 ZK są jasnożółte, podłużne, z linią podziału po obu stronach.

Tabletki Beto 150 ZK są białe, podłużne, z dwiema liniami podziału po obu stronach.

Blistry z folii PP/Aluminium w tekturowym pudełku

Blistry z folii PVC/aclar/Aluminium w tekturowym pudełku

Butelki z HDPE z wieczkiem HDPE w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

UPodmiot odpowiedzialny

UWytwórca Salutas Pharma GmbH

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2020


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/metoprolol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/diltiazem

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/werapamil

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.