Ile powinni zarabiać młodzi lekarze? Wyniki badania

Wnioskując z komentarzy internetowych, można by pomyśleć, że według wielu Polaków zarobki lekarzy powinny być niskie, niezależnie do odpowiedzialności i zdobytego wykształcenia. Przeprowadziliśmy więc reprezentatywne badanie, aby dowiedzieć się, co myśli większość.

W październiku lekarze rezydenci prowadzili protest głodowy przeciwko niedofinansowaniu służby zdrowia. Jednym z jej przejawów są niskie wynagrodzenia na rezydenturze, czyli umowie o pracę dla potrzeb uzyskania specjalizacji, finansowanej przez państwo. Płace lekarzy rezydentów nie zmieniły się od 2009 roku, oddalając się przez to mocno od średniej krajowej.

Ale ile w stosunku do średniego wynagrodzenia powinni zarabiać rezydenci?

Sami lekarze postulowali jako minimum 105% średniego wynagrodzenia. Obserwując komentarze w internecie, postanowiliśmy sprawdzić, co myślą Polacy.

Wykres: opinia Polaków na temat zarobków młodych lekarzy, wyniki badania

Ile powinni zarabiać młodzi lekarze, zarobki w stosunku do średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach; średnia ważona odpowiedzi 111%, 79% wybrało 1 średnię krajową lub więcej

Prawa autorskie: dozwolone kopiowanie na własną stronę pod warunkiem umieszczenia linku do źródła

Wyniki odbiegają od pesymistycznych oczekiwań, jakie można by mieć z lektury internetowych komentarzy. Jak się okazuje, Polacy uważają, że za swoją pracę lekarzom należy się relatywnie wysokie wynagrodzenie.

Prawie 80% respondentów uważa, że lekarze powinni zarabiać co najmniej poziom średniej krajowej w przedsiębiorstwach za pracę na jednym etacie. Dla 16% właściwym poziomem byłoby półtora lub więcej średniego wynagrodzenia.

Gdyby obliczyć z odpowiedzi średnią wartość, oczekiwane wynagrodzenie młodych lekarzy to co najmniej 111% średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Jest to wartość obliczona przy uwzględnieniu ostatniego przedziału (1,5 i więcej średniego wynagrodzenia) jako 150%. Nie bierze więc pod uwagę, że część osób w tym przedziale byłaby zwolennikami jeszcze wyższej wartości, której nie było w odpowiedziach.

Posługiwaliśmy się średnim wynagrodzeniem brutto w przedsiębiorstwach (tzw. średnią krajową), ponieważ jest najczęściej cytowane i często aktualizowane. Gdyby przeliczyć wynik na średnie wynagrodzenie w całej gospodarce (niższe), którym posługuje się czerwcowa ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zawodów medycznych (por. dziennik ustaw), wyniósłby 117% wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla porównania, docelowy poziom przyjęty w ustawie dla lekarza bez specjalizacji to 105%, przy czym ma być on osiągany aż do 2022 roku.

Odpowiedzi w różnych grupach respondentów

Sprawdziliśmy, czy opinia na temat zarobków lekarzy różni się w zależności od profilu respondenta.

Wykres: odpowiedzi w zależności od grup respondentów

wykres odpowiedzi według grup: według wieku przedział od 106 do 113% średniego wynagrodzenia, według zamieszkania od 108 do 113%, według wykształcenia od 100 do 115%

Prawa autorskie: dozwolone kopiowanie na własną stronę pod warunkiem umieszczenia linku do źródła

Analizując wyniki pod kątem zmiennych takich jak wiek, płeć, dochody, miejsce zamieszkania, nie widać znaczących różnic w odpowiedziach.

Największe zróżnicowanie jest w grupach respondentów wydzielonych pod kątem wykształcenia: średni wynik waha się od 100% w przypadku osób z wykształceniem podstawowym do 115% w przypadku osób z wykształceniem wyższym, wobec średniej 111%.

Jak wyniki mają się do faktycznych wynagrodzeń rezydentów?

Nanieśliśmy wyniki badania na wykres zmian wynagrodzenia rezydentów w stosunku do średniego wynagrodzenia od 2002 roku.

Wykres: zmiany wynagrodzeń lekarzy rezydentów 2002-2017

zarobki lekarzy rezydentów w stosunku do średniego krajowej w przedsiębiorstwach, od 63% w 2002 roku, wzrost w 2009 roku do 106%, spadek do 2017 do 82%, po ostatnich podwyżkach wzrost do 88% średniego wynagrodzenia

Prawa autorskie: dozwolone kopiowanie na własną stronę pod warunkiem umieszczenia linku do źródła

Ostatnia duża poprawa wynagrodzeń lekarzy rezydentów nastąpiła w 2009 roku, kiedy to przez pewien okres średnie wynagrodzenie lekarza było wyższe niż średnia krajowa.

Wprowadzono też inne wynagrodzenia na specjalizacjach preferowanych i pozostałych, oraz na pierwszych dwóch latach specjalizacji i dalszych. Na wykresie dla linii średnich wynagrodzeń rezydentów przyjmujemy wagę 40% dla specjalizacji preferowanych i 40% dla pierwszych dwóch lat.

Od 2009 roku, wraz ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce, sytuacja rezydentów w stosunku do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach jest coraz gorsza. Po ostatnich protestach Ministerstwo ogłosiło podwyżki o 13%, co tak obliczoną średnią podnosi do poziomu 88% średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, znacznie poniżej poziomu w 2009 roku.

Uzyskany z badania wynik (111%) jest wyższy zarówno od tego poziomu, jak i od ostatnich postulatów samych rezydentów (105%).

Głośne opinie w internecie nie są reprezentatywne

Przed podjęciem realizacji badania mieliśmy okazję sami sprawdzić, jakie komentarze generuje kwestia wynagrodzeń lekarzy.

Artykuł o stosunku farmaceutów do protestu lekarzy wywołał reakcje widoczne poniżej.

Reakcje na wpis na profilu GdziePoLek

Zrzut ekranu komentarzy pod postem GdziePoLek na Facebooku o poparciu farmaceutów dla protestu medyków

Źródło: Facebook

Fala negatywnych komentarzy nie odbiegała od innych publikacji w mediach na temat protestu rezydentów, więc postanowiliśmy wykonać badanie. Chcieliśmy bowiem sprawdzić, czy rzeczywiście społeczeństwo myśli tak, jak osoby komentujące, czy może pominięta jest tutaj "milcząca większość" Polaków.

Z wyników można wyciągnąć wniosek, że skrajne opinie w mediach społecznościowych nie odzwierciedlają poziomu zrozumienia dla postulatów lekarzy w całym społeczeństwie.

Informacje na temat badania

Uwagi na temat sformułowania pytania:

  • Użyliśmy sformułowania opisowego - "lekarz po studiach i stażu, w ciągu pierwszych pięciu lat pracy" - aby uniknąć problemu nieznajomości wśród respondentów różnic pomiędzy takimi grupami jak studenci medycyny, lekarze stażyści, lekarze rezydenci, lekarze zdobywający specjalizację bez rezydentury
  • Zdecydowaliśmy się podać dokładne wartości w złotych, aby mieć pewność, że respondenci zdają sobie sprawę, ile faktycznie wynosi obecnie średnia krajowa - podane wartości odpowiadają średnim zarobkom w przedsiębiorstwach
  • Dla potwierdzenia, że nie chodzi o całkowite wynagrodzenie na wielu etatach, zawarliśmy w pytaniu informację, że chodzi o jeden etat

Pytanie:

Lekarze od paru tygodni protestują, między innymi przeciwko zbyt niskim wynagrodzeniom w służbie zdrowia i konieczności pracy na kilka etatów. Ile Pana/i zdaniem powinien otrzymywać za pracę na jednym etacie lekarz po studiach i stażu, w ciągu pierwszych pięciu lat pracy?

  • Około 50 proc. średniego wynagrodzenia, czyli około 1.600 zł na rękę
  • Około 75 proc. średniego wynagrodzenia, czyli około 2.400 zł na rękę
  • Tyle ile wynosi średnie wynagrodzenie, około 3.200 zł na rękę
  • Około 125 proc. średniego wynagrodzenia, czyli około 4.000 zł na rękę
  • Około 150 proc. średniego wynagrodzenia, czyli około 4.800 zł na rękę, lub więcej
  • Nie wiem/ Trudno powiedzieć

Wykonawca: Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS

Próba: n=1100, błąd oszacowania 3%, próg ufności 0,95

Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie

Czas realizacji: 03-04.11.2017r.

Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Od redakcji: jesteś lekarzem, lubisz pisać dla pacjentów i masz trochę wolnego czasu? Skontaktuj się z nami, szukamy stale nowych autorów.

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Młodzi lekarze i farmaceuci gotowi do współpracy

W związku z głodówką rezydentów, która przekształciła się w protest zawodów medycznych, narodziła się szansa na zjednoczenie wielu grup zawodowych w obrębie ochrony zdrowia. To, co w wielu krajach zachodnich jest codziennością – czyli holistyczne podejście do pacjenta zakładające wspólną pracę całego zespołu medyków, w Polsce nadal stoi pod znakiem zapytania. Czy możliwa jest zmiana, która podniosłaby jakość usług medycznych oraz poprawiła gospodarowanie czasem i pieniędzmi w szpitalach?

Czy farmaceuci poprą protestujących lekarzy?

System ochrony zdrowia w Polsce od lat jest relatywnie niedoinwestowany w porównaniu do innych krajów. Trudno rozmawiać o poprawie jakości i innowacjach cyfrowych, jeśli podstawowe elementy nie są zabezpieczone, w tym godne wynagrodzenia personelu medycznego. O zmianę sytuacji upomnieli się lekarze, a zasięg rozpoczętego przez nich protestu przekroczył oczekiwania i uzyskał poparcie innych zawodów medycznych. Czy postulaty nie powinny uzyskać mocniejszego poparcia farmaceutów?

Co po COVID-19: powikłania

Czy osoba, która przechorowała COVID-19 i jest ozdrowieńcem, może od razu cieszyć się pełnią zdrowia? Niekiedy okazuje się, że to nie sama infekcja, ale powrót do formy może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Coraz częściej mówi się o powikłaniach po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Czym jest zespół Post-COVID i czy można go wyleczyć?

Koronawirus - kiedy będzie lek i szczepionka?

Mimo że choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCoV) ma ciężki przebieg tylko u 15-20% zarażonych, a jej śmiertelność wynosi niecałe 3%, w walkę z nią zaangażowanych jest wiele firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych, które niestrudzenie pracują nad wynalezieniem skutecznego leku i szczepionki na COVID-19.

Co ustawa o zawodzie farmaceuty zmienia dla pacjenta?

15 stycznia 2021 roku opublikowano ustawę o zawodzie farmaceuty. Farmaceuci byli jedną z ostatnich grup zawodów zaufania publicznego, która nie miała ustawy regulującej ich pracę i rolę w systemie ochrony zdrowia. Dla osób wykonujących ten zawód jest to bardzo ważny dokument. Określany jest on jednak także jako propacjencki. Jakie nowości będą czekać na pacjentów w aptekach w najbliższej przyszłości?