Zanamiwir (zanamivir)

2 produkty zawierające Zanamiwir, w tym 2 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Relenza

proszek do inhalacji, 20 dawek = 5 krążków po 4 dawki

lek na receptę

w 0% aptek

Relenza

proszek do inhalacji, 4 dawki = 1 krążek

lek na receptę

w 0% aptek