Rufinamid (rufinamide)

7 produktów zawierających Rufinamid, w tym 7 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Inovelon

tabletki powlekane, 10 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Inovelon

tabletki powlekane, 10 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Inovelon

zawiesina, 460 mililitrów + 1 butelka + 2 dozowniki + łącznik

lek na receptę

w 0% aptek

Inovelon

tabletki powlekane, 10 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Inovelon

tabletki powlekane, 60 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Inovelon

tabletki powlekane, 50 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Inovelon

tabletki powlekane, 50 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Najnowsze pytania o rufinamide