Periciazyna (periciazine)

1 produkt zawierający Periciazyna, w tym 1 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Neuleptil

tabletki, 50 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek