Dipiwoksyl adefowiru (adefovir dipivoxil)

2 produkty zawierające Dipiwoksyl adefowiru, w tym 2 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Hepsera

tabletki, 90 tabletek = 3 butelki 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Hepsera

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek