Alprazolam

63 produkty zawierające Alprazolam, w tym 63 na receptę.

33 produkty można aktualnie znaleźć w aptekach.

1

Alprox

tabletki, 50 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Alprazolam Aurovitas

tabletki, 1000 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Xanax SL

tabletki podjęzykowe, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Zomiren SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Alprox

tabletki, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Xanax

tabletki, 50 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Xanax SR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Alpragen

tabletki, 60 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Afobam

tabletki, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Afobam

tabletki, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Afobam

tabletki, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Xanax

tabletki, 50 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Xanax

tabletki, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Xanax

tabletki, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Alprox

tabletki, 20 tabletek

lek na receptę

w 1% aptek

1