Alfentanyl (alfentanil)

3 produkty zawierające Alfentanyl, w tym 3 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Rapifen

iniekcja, 5 ampułek

lek na receptę

w 0% aptek

Rapifen

iniekcja, 50 ampułek

lek na receptę

w 0% aptek

Rapifen

iniekcja, 5 ampułek

lek na receptę

w 0% aptek